Weekendoverpeinzing: Ondernemer bepaalt kennelijk zelf niet wat hij of zij is…..

We leven in interessante tijden, waarin sleutelwoorden als innovatie en samenwerking meer dan ooit ‘redding’ kunnen bieden in economisch bezien de meest onduidelijke tijd waarin we momenteel leven. Er wordt veel gevraagd van ondernemers, maar willen we als mens veranderingen snel overnemen?

• Oorspronkelijke vak blijkt vaak stempel te blijven drukken op individu – dat geeft rust voor de ander
• Reactie op Twitter van @simonejuliette: @peterluit ‘Hokjesmaatschappij’ (mensen associëren je ’talentencocktail’ vaak als ‘niet weten wat je wilt’, achterhaald, maar toch…)

Afgelopen week sprak ik met een directeur/eigenaar van een betrekkelijk kleine drukkerij bij mij in de regio. Nee, drukkerij is eigenlijk al lang niet meer het goede woord, hij drukt al helemaal niet meer. Heeft een paar jaar geleden het laatste ijzer nog tegen een redelijke prijs kunnen verkopen. Printen doet hij nog op kleine schaal. Nee, een drukkerij is het niet meer te noemen. Diensten als websites ontwerpen, interieur advies, organiseren van seminars/evenst zijn zomaar een paar voorbeelden van hetgeen de afgelopen jaren is ontwikkeld. Daarbinnen wordt inmiddels enkele tientallen procenten van de omzet gemaakt.

Ja, dat gaat dus best goed, maar het imago van de ‘man’ achter al deze innovaties lijkt door de omgeving niet veranderd te mogen worden. Inmiddels wordt dat rijkelijk vervelend. ‘Jullie zijn toch drukkers?’, is een nog vaak gehoorde kreet. Hoe komt het toch dat mensen een verandering van ‘denken, doen en handelen’ van andere mensen niet meteen omarmen en bijvoorbeeld zouden zeggen: ‘Joh, geweldig zoals jullie je hebben vernieuwd in de laatste jaren’.

Als ik dit verschijnsel doortrek, kom ik ook bij mijn eigen persoontje terecht. Ja, ik ben in 1993 met LUIT Consultancy begonnen, en ja ik verdiende mijn geld met uren advies, deels seminars en deels ook trainingen. Dat eerste stuk – consultancy mocht het toen nog heten, nu is de term ‘not done – is vrijwel geheel komen te vervallen. Mensen willen wel advies, maar het liefst wat termen om vervolgens zelf het ‘wat’ rondom die termen to ‘Googelen’. De ‘hoe’ vraag wordt daar niet beantwoord, wordt veelal niet herkend en als deze al herkend zou worden, is er vaak ook nog geen geld.

Dus ook ik ben andere dingen gaan doen. En als ik dan een opsomming maak van hetgeen ik kan, dan kom ik heel wat verder dan het stempel ‘adviseur’, welke velen mij nog willen meegeven. Doordat ik jaren mijn adviezen altijd gericht heb op processen op de werkvloer, ben ik goed op de hoogte van hetgeen daar gebeurt. Dus, ja, ik heb inzicht in applicaties, programmeren, databases, workflow systemen, websites. Ik heb het allemaal gedaan en ken de ketens goed en vele technische ins en outs. Dus nu anno 2011, pak ik dat stuk kennis op en biedt via nieuwsmarkt.nl dergelijke praktische diensten aan. Ja, dus bouwen van websites en webapps, met echter wel een gedegen advies op het totale communicatieve plaatje. Dus zeker niet alleen techniek, maar vooral ook het oog gericht op de doelen van de klant. Dus nee, ik ben al lang geen adviseur meer, maar een duizendpoot, die gewoon goed is in meerdere dingen. En ook ik heb dus een hekel aan de vraag: ‘Maar waar ben jij nou eigenlijk echt goed in?’.