KVGO verdient juist jonge ondernemer als voorzitter

Wanneer Klaas Koekkoek opstapt als voorzitter van het KVGO, wordt het juist tijd voor een jonge ondernemer. Niet een ‘oudere gepensioneerde man’, die wel tijd heeft voor een extra klusje aan de Startbaan.

Het is al te triest voor woorden dat het KVGO het bureau Rijnconsult heeft ingehuurd om de procedure voor een nieuwe voorzitter te begeleiden. Juist Rijnconsult heeft enige jaren geleden de toen onderschatte noodzaak rondom technologiekennis en aanverwante proceskennis uit de kerntaken van het KVGO te halen. Een dergelijke stap wekt weinig vertrouwen in het zoeken naar een nieuwe jonge innovatieve KVGO voorzitter.

Langzaam maar zeker komt het KVGO zelf terug op deze misser, door zo nu en dan ‘op afstand’ vrijages aan te gaan met zowel TNO als Syntens. KVGO beweert dan weliswaar niet zelf op de ’technologie stoel’ te willen gaan zitten, maar ze hebben in de afgelopen jaren wel ontdekt dat de leden schreeuwen om meer kennis en kunde rondom bestaande en nieuwe media ontwikkelingen. Velen vonden hun weg naar het CMBO, welke zich juist van traditionele brancheorganisatie omboog naar moderne kennisvereniging, met veel technologie in het programma.

De branche moet saneren, de overcapaciteit waar we het nu over hebben is nog maar het begin van een enorme ommezwaai in het totale media landschap. Bedrijven helpen versneld te innoveren richting creatie, productie en ditributie van moderne media kanalen, is de enige kans om nog een flink deel van de nu werkzame mensen in de toekomst aan het werk te houden. Bedrijven moeten in de komende jaren hun capaciteit echt niet in druk- en printmachines uitbreiden, maar vooral in kennis in nieuwe ketens, die gaan ontstaan ten gevolge van juist technologische ontwikkelingen. Technologie is leidend, niet volgend, zoals Rijnconsult het KVGO enige jaren geleden voorhield. Veel drukkerijen staan op dit punt op achterstand en bekommeren zich over vooral interne zaken, die weinig tot geen effect hebben op de wijze waarop zij hun markt bedienen.

Ik wil wel gaan voor die voorzittersrol bij het KVGO. Hoe ik dan tegen mijn oud-voorzittersrol aankijk bij het CMBO? Nou, ik wil wel met beide partijen om tafel. Want juist eind 2008 is een samenwerking met het KVGO zeer goed bevallen. We organiseerden samen een bruisend event, waar de technologie vonken over en weer vlogen door juist innovatieve toepassingen te laten zien. En dat is hetgeen waarmee je leden inspireert om verder te zoeken in andere zaken dan nieuwe drukpersen en tegelijkertijd saneren omdat de omzet achterblijft in alleen 1.0 zaken.

2 reacties

 1. Ton Oosterwijk op 20 maart 2009 om 09:36

  “wat valt er te managen, als je niet weet wat het doel is……..”

  Ik sluit me aan bij het bestaande betoog.
  De kernfunctie van een branche-organisatie dient als uitgangspunt te hebben “het succes van de branche”.

  In mijn beleving staat dat los van beschikbare- en toegepaste techniek (-en).
  Deze zijn onderdeel van het succes, niet de kern van het succes.
  Net zo min (of zoveel, als u wilt) als CAO, collectieve inkoop etc.

  Het geheel dient de branche tot dienst te zijn.
  De kennis, de kunde en de capaciteiten van een bestuur dient daarop gericht te zijn. Niet meer en niet minder. Dat behoort de missie te zijn.

  Kijkend naar de vaardigheden van een voorzitter dient dit net zo vloeibaar te zijn.
  Hij behoort ten dienste te staan van het succes van de branche en daarom de effectiviteit van de organisatie.
  Leeftijd is daarbij van ondergeschikt belang.
  We weten ondertussen allemaal wel dat er een wezenlijk verschil is tussen “kalenderleeftijd” en “ontwikkelingsleeftijd”.

  Alvorens zich bezig te houden met de vraag; “wie de voorzitter moet zijn” is het van wezenlijker belang om Klip en Klaar te hebben wat de functie & missie van het KVGO is en wordt.
  (waar de branche behoefte aan heeft)

  Pas daarna, kan en mag je je pas gaan bezig gaan houden met “wat voor vaardigheden en karaktersets” daarbij nodig zijn.

  Tot slot…..
  Met betrekking tot bestuursleden (in wat voor rol dan ook); “zorg ervoor dat de kennis, kunde en passie elkaar aanvullen.”
  Met betrekking tot de missie; “neem een facilitator in de hand, die het bestuur met de vraagstellingen gaat begeleiden om tot een duidelijk resultaat te komen”.

  Als dat duidelijk is, dan wordt de vraag “wie de rol krijgt van bestuurslid met titel voorzitter” daarmee vanzelf beantwoord. 2. Rene Spijker op 20 maart 2009 om 16:51

  Mijn stem heb je!