Weer in jury Grand Prix Customer Media

Dit jaar mag ik de rol van voorzitter bekleden in de categorie Business to Consumer. Een leuke klus in een behoorlijk gewijzigde opzet van dit jaarlijks terugkerende event op het gebied van customer media.

• Nominaties worden op 27 oktober bekend gemaakt
• Feestelijke prijsuitreiking op 17 november

Het event gaat dit jaar door met drie heldere categorieën, te weten Business to Business, Business to Consumer en Interne Media. Vorige edities weerspiegelden teveel een mengvorm van bereiksgebieden en mediakanalen, waardoor het voor de inzenders soms lastig was een juiste categorie te kiezen. Met deze min of meer traditionele indeling moet dat verschijnsel worden voorkomen.

Er zijn nog maar 4 dagen om de producten in te zenden om mee te dingen naar één van de drie awards. Er wordt gekeken naar strategie, middelenkeuze, vorm, inhoud en effectiviteit.

De vakprijzen Grand Prix Bedrijfsbladen en Best of Customer Media zijn dit jaar verder gegaan als één nationale vakprijs, de Grand Prix Customer Media. De nieuwe award gaat naar de voorhoede van de makers van customer media in Nederland. Met het samengaan van de twee vakprijzen willen Logeion en Smin, de initiatiefnemers, meer synergie creëren, de best practices in het vak een groter podium bieden en deze voor een bredere doelgroep zichtbaar maken.