Best of Customer Media 2010: Allerhande weer in de prijzen

boekje_cm.pngAls lid van de vakjury crossmedia was de keuze voor Allerhande voor mij niet voor de hand liggend. Ook andere juryleden zagen weinig in een aan het blad verbonden website. De crossmediale synergie werd er over het algemeen niet van ingezien.

• Succesvol verlopen programma ondanks extreme weersomstandigheden
• Deelnemers kregen in boekvorm het totale overzicht van nominaties en awards

De hoofdjury dacht er anders over en gunde Allerhande de prijs in de categorie crossmedia. De versnippering in categorieën vormde de grootste uitdaging voor met name de jury voor crossmedia, concept van het jaar, digitale media en meest effectief. Ook de criteria per categorie resulteerde in leerzame discussies, maar vaak ook moeilijke beslissingen om een inzending al dan niet een nominatie toe te kennen.

smin_event.pngNatuurlijk is het een feestje voor de branche en natuurlijk was ook gisteren de sfeer feestelijk. Maar of de inzendingen dit jaar de kwaliteit in customer media uitingen een impuls hebben gegeven, is vooral voor mij een vraag. Ik ben natuurlijk geen marketeer en bekijk (dus beperkt) vooral de categorie crossmedia vanuit synergetische kanaalversterking, daarbij kijkend naar de processen waarlangs de verschillende kanalen tot stand komen. In onze zeer divers samengstelde vakjury resulteerde dit vooral in veel interessante leermomenten. Die zou ik overigens veel meer willen ‘doorcommuniceren’ naar de inzenders.

Print is nog steeds het dominante medium voor customer media en volgens deskundigen uit dit vakgebied zal dat nog lang zo blijven. Ik ben wat dat betreft benieuwd naar de inzet van customer media uitingen op tablets. Dit jaar slechts een enkele inzending, maar ik verwacht daar volgend jaar veel meer van.