Kranten en tijdschriften op tablet laten betrekkelijk weinig echte innovatie zien

Het blijft een beetje worstelen met de ‘conversie’ van papieren media naar tablets. Het lineaire lezen blijft uitgangspunt, de redactie bepaalt nog steeds de inhoud op basis van eigen inzicht, de klant heeft nauwelijks invloed en de apps verrassen niet.

Uitspraak ter voorbereiding van het e-reading & tablet event op 20 maart in ’t Spant te Bussum

Vanaf de komst van de iPad haastten vele uitgevers zich om maar zo snel mogelijk hun printedities beschikbaar te maken op tablets. In de haast werden PDF’s een beetje verrijkt, werd wat navigatie toegevoegd en misschien een ‘on-line’ winkel voor oudere edities, maar dat was het wel.

Nieuwe vormen van lezen, in te stellen filters door de abonnee, push notifications en een eigen ‘homepage op maat’ komen zelden voor. Verkopen van losse artikelen van meerdere uitgevers omtrent een bepaald ondewerp binnen één te customizen app, willen de meeste uitgevers niets van horen.

De meesten blijven zich richten op de verkoop van hun titel met een doorgaans ouderwets advertentiemodel, met geldstroompjes uit het printtijdperk.