Printmedianieuws: een jaar verder

Toen ik samen met Erik van Erp in het voorjaar van 2013 aan tafel zat om een nieuwe titel voor nieuws rondom printmedia te gaan ontwikkelen, twijfelde ik geen moment. Na het verdwijnen van de titels Compres en Grafisch Weekblad, was er ruimte genoeg voor een nieuwe titel. We startten in september 2013, we zijn een jaar verder.

pmnWe waren er snel over uit dat we ondanks de basis van onze onderwerpen zelf niet zouden kiezen voor print. We wisten dat we een niche zouden gaan bedienen van pakweg 200 abonnees, veelal directie en management van de wat grotere MKB grafische bedrijven en daarboven, toeleveranciers van de branche en delen van de uitgeefsector. Bij die aantallen is print geen optie.

Erik en Peter regelmatig op congressen - nu even overleg

Erik en Peter regelmatig op congressen – nu even overleg

Uitgeven is een leuk vak, zeker in tijden waarin businessmodellen rondom on-line content over elkaar heen rollen. Ook wij experimenteren nog volop met de verhoudingen tussen gratis en betaalde artikelen, onze adverteerders en de wijze waarop wij onze content zelf zodanig maken, dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor onze abonnees. Achter de ‘betaalmuur’ moet je immers wel wat te bieden hebben.

De bezoekersaantallen lopen fors op, de cijfers laten elke dinsdag na het verzenden van de nieuwsbrief aan zo een 300 geïnteresseerden forse pieken zien. Komende twee weken zetten we alle ‘deuren open‘ als ons cadeau voor het vieren van ons éénjarig bestaan. De in die periode gepubliceerde artikelen zijn dan gratis te lezen. In het komende najaar staat een beperkte restyling van de vormgeving van de website op het programma.

Al onze artikelen hebben een link met print, maar dat wil niet zeggen dat alle artikelen vanuit hun basis primair over print moeten gaan. We hanteren een crossmedia redactionele formule, waarbij ook nieuwe media ontwikkelingen worden aanschouwd in relatie tot print.

In het komende jaar gaan wij uiteraard ook verder met het optimaliseren van ons businessmodel. Het model moet vloeibaar blijven en aangepast kunnen worden aan nieuwe omstandigheden. In die zin kijken we met interesse mee naar de ontwikkelingen bij grote uitgevers. En ook die bedrijven zitten in een ‘learning by doing’ modus. Wij zijn ervan overtuigd dat betalen voor goed samengestelde artikelen de enig juiste weg is om on-line publiceren rendabel te maken. Dat daar een advertentiemodel deels aan kan bijdragen, doet niets af aan onze missie: achtergronden van het nieuws uit de printmediawereld, duidelijk, kritisch en breed beschouwend leesbaar aan een professionele doelgroep aanbieden.