Functioneel overzicht sociale netwerk functies in BuddyPress

Een paar weken geleden besteedden we al aandacht aan de huidige versie van BuddyPress. Ondanks de aanzienlijk betere integratie binnen WordPress is het lastig – zeker voor eindgebruikers – snel overzicht te krijgen in de totale functionele omvang. Wij maakten onderstaand schema.

buddypress

Klik op bestand voor vergrootte weergave of om te downloaden

In hoofdzaak bestaat BuddyPress uit 4 onderdelen:

  • registreren
  • leden
  • groepen
  • activiteiten

We hebben deze vier onderdelen uitgewerkt in de functies die per keuzemenu kunnen worden gekozen. De in rood aangegeven functies kunnen alleen gekozen worden voor het eigen account, dus na inloggen. Momenteel werken wij gelijktijdig aan twee BuddyPress projecten. In de komende weken zullen we deze projecten nader uitwerken en als cases publiceren.