Online advertising met ‘big-data’ nog vaak rommeltje

Het blijft toch een beetje schieten met hagel, ondanks de meetbaarheid van online advertising. Ooit een koffer gekocht bij Wehkamp? Grote kans dat je dezelfde koffer minstens een week lang terug ziet op je facebook pagina.

Ronny Overgoor in gesprek met Dolly van den Akker van MPG

Ronny Overgoor in gesprek met Dolly van den Akker van MPG

Deskundigen zeggen dan dat het een ‘retargeting-actie’ is om je aandacht opnieuw te trekken. Maar noch Facebook noch Google weten (gelukkig) niets van het moment en de wijze van kopen van die koffer. En dat zorgt dus voor een retargeting die zeer ongewenst is. Het zou nog logisch zijn om de aandacht te verleggen naar een tas of misschien zelfs een reis, maar dezelfde koffer?

Grote ondernemingen betalen fors geld aan Facebook en Google. Uitgevers klagen dat zij hun online inkomsten zien verdampen. Maar tegelijkertijd willen ook zij de invloed van de consument zoveel mogelijk minimaliseren. Tijdens het inct•live voorjaarscongres maakte gespreksleider Ronnie Overgoor gehakt van dit soort ‘serieuze’ zaken. Hij propageerde dan ook maar meteen een AdBlocker te installeren, om dit soort onzin te voorkomen.

Nieuwsmarkt

Onder de naam nieuwsmarkt werd pakweg 5 jaar geleden een door SvdJ gesubsidieerd onderzoek gedaan naar de nieuwe mogelijkheden om commerciële content te laten ‘besturen’ door consumenten zelf. Wil je als consument een nieuwe laptop kopen, dan zet je een ‘schakelaartje’ aan om relevante content omtrent laptops te mogen ontvangen. Eenmaal gekocht, zet je de berichten gewoon weer uit. Met een achterliggend businessmodel leek het initiatief kansrijk. Maar zowel uitgevers als adverteerders moesten er niet aan denken dat de consument macht zou krijgen over de ontvangt van commerciële content. Anno 2016 is die macht kennelijk ‘beperkt’ tot de AdBlocker.

Nog steeds geen website/app waarbij de consument zelf de macht heeft over de keuze en consumptie van commerciële content

inct•live

inct-liveTijdens dit in Diemen gehouden congres stond voor de zoveelste keer de context van zowel redactionele- als commerciële op het programma. Alle sprekers lijken zich nauwelijks meer te verbazen over de bestaande modellen. Ze ‘rommelen’ hooguit wat met ‘branded content’, maar zelfs daar is er discussie over de mate van duidelijkheid van dit soort betaalde berichten voor de lezer. Hoe duidelijk mag of moet het zijn in relatie tot hetgeen voor een artikel wordt betaald?

Schieten met hagel blijft de norm

De sommen die worden gemaakt wijzen echter op het feit dat de aanbieders van commerciële content in welke vorm dan ook, de sommen hebben gemaakt dat ‘schieten met hagel’ uiteindelijk de meeste conversie blijft opleveren. Dat de ergernis groot is, doet er gewoon niet toe. Of big-data dan wel of niet serieus moet worden genomen, doet er dus eigenlijk ook niet toe. Facebook en Google verleiden adverteerders met indrukwekkende bereiksgetallen. Uitgevers blijken binnen hun bereik nauwelijks baanbrekend genoeg om ‘hun’ adverteerders te behouden.

Context van de content

In 2011 bleek het initiatief van nieuwsmarkt weinig kansrijk te zijn en nog steeds is er geen apps/websites waarbij de consument aan het stuur zit. Of dat ooit zal gebeuren, mag zeker betwijfeld worden. Alle partijen (behalve de consument) lijken hier geen enkel belang bij te hebben.