Wij helpen uw klanten uw producten en/of diensten te vinden

U heeft een bedrijfswebsite met een aantal statische pagina’s en misschien wel een reeks artikelen. Kans is groot dat uw website niet hard genoeg voor u werkt. Immers uw producten en diensten kunnen nauwelijks gevonden worden door uw klanten. Dat kan anders.

Een pagina heeft doorgaans een titel en één groot inhoudsblok waarin tekst, beeld en eventueel een filmpje in kan worden geplaatst. Daarnaast zijn er dan vaak nog een paar zogenaamde metadata velden, zoals datum, naam auteur, publicatiestatus. Maar meer is er niet. Er is geen enkel direct verband met de specificaties van uw producten en/of diensten. Ze kunnen misschien wel worden ‘meegenomen’ in het grote tekstvlak, maar een vindbare en vooral goed zichtbare structuur is er niet. Uw bedrijfswebsite is dan vaak niet meer dan een uithangbord waarop u roept: ‘Hallo, hier ben ik’.

Voorbeelden

Bij een promotiewebsite voor sportscholen gaat het bijvoorbeeld om een opsomming van groepslessen, het merk fitnessapparatuur, de stad en straat, het type sportschool, de abonnementen en talloze andere specifieke eigenschappen. Al die eigenschappen moeten vindbaar zijn voor de bezoeker van de website om een keuze te maken. Voor een personeelsbemiddelingsbureau moeten vacatures goed vindbaar zijn op bijvoorbeeld branche, lokatie, vereist opleidingsniveau, soort werk etc. Zo heeft elk bedrijf specifieke eigenschappen gekoppeld aan haar producten en/of diensten. En die moeten voor hun online bezoekers goed vindbaar zijn op de website om de kans op verkoop te vergroten.

Advies

Bij de bouw van een website gaan wij uit van een bedrijfsproject, waarbij we ons volledig concentreren op de wijze waarop uw verkoop- en marketingprocessen zijn ingericht. Uw website moet daar onderdeel van uit gaan maken en als ‘werknemer’ worden gezien, waarin u investeert om er uiteindelijk aan te kunnen verdienen. Een uithangbord is een kostenpost, een goed doorvindbare bedrijfswebsite is een investering.

Datamodel

We bouwen een datamodel overeenkomstig uw bedrijfsprocessen/workflows binnen uw bedrijfswebsite, al dan niet gekoppeld aan uw producten- en/of dienstendatabase. Vervolgens bepalen we binnen het datamodel welke zoekargumenten (velden) van belang zijn voor uw mogelijke klanten. Het samenspel van die velden vormt de basis voor de vindbaarheid van uw aanbod op uw website. Bij het vinden worden één of meerdere resultaten getoond, die mogelijk van belang zouden kunnen zijn voor uw potentiële opdrachtgever. Bij het doorklikken naar een detailpagina worden alle eigenschappen van product of dienst in overzichtelijk vorm weergegeven, samen met eventueel beeldmateriaal of een doorlink naar achterliggende informatie (bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing in PDF vorm).

Informatie aanvraag vergemakkelijken

Zeker wanneer uw bedrijf maatwerk levert ligt het niet meteen voor de hand te kiezen voor een webshop. Op basis van gevonden producten of diensten, bestaat misschien de behoefte aan aanvullende informatie. Een standaard contactformulier is vaak niet erg to-the-point. Ze zijn vaak beperkt tot de velden naam, e-mail adres en omschrijving. Uw klant moet dan zelf specificaties opzoeken om de vraag te verduidelijken. Een meer interactieve oplossing biedt bij de informatie aanvraag meteen alle noodzakelijk gevonden informatie vanaf de pagina waarop de bezoeker zich op dat moment bevindt. Alle velden worden automatisch in de aanvraag geplaatst. Alleen de uiteindelijke vraag en noodzakelijke contactgegevens zijn dan voldoende, mogelijk aangevuld met wat pull-down opties om de vraag verder te duiden, zoals informatie aanvraag, service vraagstuk, offerte aanvraag etc.

Verder dan alleen pagina’s en berichten

Wilt u uw website beter voor u laten presteren, kijk dan goed naar de huidige structuur van uw website en maak zelf al een eerste analyse of uw website wel voor u werkt. Met een eenvoudige checklist kunt u zelf al een aardig eind komen. Probeer het maar, download onze whitepaper en laat u uitdagen om uw project in kaart te brengen.