KPN en PCM: verschillen en overeenkomsten

kpn.pngWeer wordt het medialandschap geconfronteerd met een opmerkelijke aankondinging van twee bedrijven, die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Crossmedia brengt ze bijeen, er onstaat een nieuw idee, een nieuw businessmodel, een nieuwe markt voor beiden. Staat media consumerend Nederland hierop te wachten, een paar weken nadat ‘De Pers’ zijn entree deed in het voor ons betrekkelijk kleine land al royaal gevulde domein aan gratis dagbladen (met een PDF’je op het web….)

Zowel KPN als PCM zoeken naar nieuwe mogelijkheden hun producten- en dienstenpakket te verbreden. PCM worstelt met titels en adverteerders, maar is rijk aan redactionele content. KPN worstelt met content, maar is rijk aan distributie mogelijkheden.

pcm.pngEen gezamenlijke strategie om nieuws te brengen via verschillende media kanalen, lijkt op het eerste gezicht zo gek niet. PCM maakt immers de content, heeft adverteerders die graag meer willen (voor misschien wel dezelfde reclame euro) en KNP kan dat stukje meer aan distributie bieden via hun kanalen internet, digitenne en mobiele telefonie.

Maar wordt hier nu crossmediale strategie gemaakt? Ik kan me toch nauwelijks voorstellen dat aandeelhouders, directies en ondernemingsraden van beide ondernemingen plotseling zo een plan omarmen en het zien als de verzilvering van doordacht beleid. Want wat gaan we maken? Een papieren krant die de DAG gaat heten, een website, een service om nieuws op de mobiele telefoon te krijgen en nog wat experimenten met narrowcasting. Natuurlijk zit er meer achter. De rol van zowel content als advertenties kan onder invloed van een goed samenspel van media kanalen ingrijpend veranderen. Maar hoe dat spel binnen deze twee zo extreem verschillende ondernemingen zal worden gespeeld en verdeeld, is vandaag niet in de media gemeld.

PCM haakte nog niet zo heel lang geleden af bij het uitbrengen van de gratis krant van Marcel Boekhoorn (nu dus De Pers geworden zonder PCM), kort daarna stapte APAX uit PCM, met nogal wat gevolgen voor wat geldstroompjes. En dan nog geen week later zouden KPN en PCM klaar zijn voor deze stap? Het zou allemaal kunnen, maar de snelheid waarmee niet alleen de branche, maar vooral ook de consument met dit soort ontwikkelingen wordt geconfronteerd, zou wel eens een belangrijke belemmering kunnen vormen voor het in potentie aanwezige succes.