Netto mediabestedingen stijgen 2,7%

nielsen.gifDe netto mediabestedingen zijn in de eerste zes maanden van 2007 met 2,7% gegroeid tot ruim € 1,86 miljard. Opvallend was de groei van dagbladen en huis-aan-huisbladen die een toename van de advertentie-inkomsten noteerden van respectievelijk 4,8% en 5,0%. Dit blijkt uit het Halfjaarrapport Netto Mediabestedingen dat Nielsen Media Research binnenkort publiceert.

De persmedia zagen de advertentie-inkomsten toenemen met 2,8%. Die groei is volledig toe te schrijven aan dagbladen en huis-aan-huisbladen, die profiteerden van een toename van het aantal personeelsadvertenties als gevolg van de groeiende economie.
Waar de kranten de mediabestedingen zagen stijgen, hadden zowel de publiekstijdschriften (-1,1%) als de vak- en managementbladen (-0,8%) te maken met dalende advertentie-inkomsten.

De groei van de netto mediabestedingen aan online display advertising was in de eerste zes maanden van 2007 nog steeds hoog met 10,4%. Het lijkt er echter op dat de groei afvlakt: in het eerste halfjaar van 2006 stegen de netto mediabestedingen nog met bijna 43%, over heel 2006 bedroeg de stijging 41%. Bestedingen aan search engine marketing zijn in deze cijfers niet meegenomen.

De televisiemarkt kent een roerige tijd met in eerste instantie de geruchten en uiteindelijk de daadwerkelijke overname van Tien door RTL. Desondanks namen de bestedingen toe met 2,5%. Het gestegen bioscoopbezoek leidde niet tot een groei van de advertentie-inkomsten, want bioscopen zagen de mediabestedingen dalen met 8,6%. Ook radio liet in de eerste helft van 2007 een daling zien van 1,0%.

Binnen out of home noteerde billboards met 10,5% de grootste groei in het eerste halfjaar van 2007 . De netto mediabestedingen aan abri’s namen toe met 1,5% en binnen out of home daalde alleen vervoersreclame (20,0%). Hiermee kwamen de totale bestedingen in out of home uit op een stijging van 1,8%.

Het marktaandeel van de persmedia steeg 0,1% naar 62,1%. De audiovisuele media leverden 0,3% marktaandeel in. Ook out of home moest één tiende inleveren (4,8%). Het aandeel van online display advertising groeide het meest met 0,3%.

De in het Halfjaarrapport Netto Mediabestedingen gerapporteerde cijfers komen tot stand via een onderzoek dat Nielsen Media Research ieder halfjaar uitvoert onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Zij leveren hun netto advertentieomzet aan, inclusief kortingen, maar vóór aftrek van bureaucommissie. In het rapport wordt over de volgende mediumtypen gerapporteerd: televisie, radio, bioscoop, dagbladen, h-a-h-bladen, publiekstijdschriften, vak- en managementbladen, out of home en internet.

Bron: Nielsenmedia