Stivako start voor de vierde keer de leergang Crossmedia

stivako.pngOp 19 maart start in Utrecht de vierde editie van de leergang Crossmedia door Stivako. Net zoals voorafgaande jaren zal worden begonnen met een brede hoeveelheid basiskennis. Deze zal bestaan uit enerzijds marktbewegingen, analyse modellen en een inleiding in project management. Anderzijds wordt vooral ook voldoende aandacht besteed aan de onderliggende technologie.

In het tweede deel van de studie worden verschillende specialisatierichtingen gedoceerd. Zowel het eerste als het tweede deel worden afgesloten met praktijk gerichte opdrachten, waarbij het maken van een crossmediale campagne centraal staat.

Meer informatie is te verkrijgen via Thom Schotman.