Apple serieuzer genomen in bedrijfsleven

De Yankee Group doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van diverse merken desktops en laptops in het bedrijfsleven.

yankee.pngIn een laatste onderzoek werden maar liefst 700 bedrijven benaderd met de vraag of het merk Apple wordt gebruikt. 80% zei het merk in één of meerdere varianten in te zetten in de bedrijfsprocessen. Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 47%. In het artikel in de Automatiseringsgids werd echter weinig gezegd over de samenstelling van die 700 bedrijven, hetgeen wel vragen opwerpt over de objectiviteit van deze percentages.

applelogo.jpegHet aantal Mac’s per bedrijf neemt ook aanzienlijk toe. 21% van de onderzochte bedrijven heeft er meer dan 50 en sommigen geven aan zewlfs honderden Mac’s in huis te hebben. Volgens de Yankee Group is het marktaandeel nu tussen de 8 en 10%, daar waar het enige jaren geleden nog slechts 1 a 2% bedroeg.

Vooral de betrouwbaarheid van de hardware en software spelen een belangrijke rol bij de aanschaf. Maar ook virtualisatie speelt een belangrijke rol. Vanuit een beheervisie wordt vooral aangegeven dat de onderhoudskosten lager zijn door het (nog) ontbreken van hinderlijke virussen. Ook wordt de lagere frequentie van systeem software updates onder Mac OS X gewaardeerd.