Over een paar weken: Picnic 2008

picnic-greenBlack.gifAl een paar jaar bezoek ik als CMBO mediapartner Picnic in Amsterdam. Na het verdwijnen van Seybold San Francisco was er jarenlang geen plek om zoveel inspiratie op te doen als bij Picnic.

Seybold Seminars (nu nog een bijna zielige website) was vooral in de jaren tachtig en negentig bekend om het enorme innovatieve vermogen in (print)media productie processen. Langzaam maar zeker groeide het event uit tot een congres over alle crossmediale bewegingen. Maar het verloor aan impact door ‘oversizing’. Niemand herkende zich nog in een specifiek mediakanaal. Het werd te breed en te groot. Hopelijk gebeurt dat Picnic niet. 2007 was wat mij betreft de limiet in grootte. Met interesse zal ik 2008 gaan beleven. Wie gaat mee?