Crossmedia trainingen: ‘There is no such thing as one-quick-fix-fits-all’

Het valt mij op dat verwachtingen omtrent crossmedia trainingen oneigenlijk hoog gespannen zijn. De term, die op zichzelf nog steeds vanuit meerdere inzichten verschillende betekenissen kan hebben, roept deelnemers aan trainingen op te gaan voor die ene ‘one-quick-fix’.

Vooral de trainers van eendags trainingen die massaal worden aangeboden, ervaren de ‘one-quick-fix’ opstellingen van deelnemers. Onderzoek heeft aangetoond dat velen zich richten op het gebruik van technologie in doelgroepcommunicatie. Die gedachte is op zichzelf zo gek nog niet, we worden immers dagelijks geconfronteerd met vooral die technologie. Deelnemers verwachten dat ze een short-list krijgen met ‘do’s-and-don’ts’ rondom de toe te passen technologie. En dat in korte tijd voor weinig geld.

En dat is te kort door de bocht. Natuurlijk is er veelal al voldoende kennis rondom marketing en creatieve concepten, daar hoef je dan ook niet voor te komen op zo een dagje crossmedia ‘voer’. Maar leren hengelen naar de meer strategische positie van een onderneming, de organisatorische opbouw en het daaruit voortvloeiende communicatiegedrag, zowel naar binnen als naar buiten, is voor velen een te moeizaam traject. Ze hebben liever meteen de vis, dan dat ze moeten leren hengelen.

Crossmedia is leren omgaan met processen, niet met technologie. De relatie binnen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) is bij de inzet van crossmediale campagnes een behoorlijk intensieve. Binnen een dergelijk proces is het vooral nodig in aanvang de juiste mensen in de verschillende fasen van de ontwikkeling bij elkaar te hebben.

Dat zoiets moeizaam verloopt is vooral een gebrek aan ervaring bij alle partijen. Crossmedia is voor iedereen vooral nog een spel van learning-by-doing. Het gebeurt volop, maar de business modellen puilen uit van moeilijk bestuurbare variabelen, waardoor kosten en opbrengsten heel vaak niet op voorhand inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Ook kan hier een eendags training weinig helderheid in bieden.

Wat wel kan, is duidelijk te maken hoe je langs projectmatige weg, de verschillende uitdagingen in kaart kunt brengen. Dus eerst een stuk duidelijke theorie over de betekenis van de crossmediale beweging binnen het medialandschap. Vervolgens voldoende voorbeelden van de enorme diversiteit die binnen de containerterm crossmedia worden ontwikkeld. En vervolgens met een duidelijke case met rollenspel de deelnemers bewust hun eigen onbekwaamheid laten ontdekken. Wat heb je dan in één dag geleerd? Je eigen uitdagingen in kaart te brengen rondom strategie, organisatie en communicatie. Pas daarna wordt het tijd om in marketing- en campagne thema’s te gaan denken, met als afsluiting het denken, doen en handelen in mediakanalen.