Onderwijs en bedrijfsleven moeten veel meer met elkaar praten

Ik ben van mening dat onderwijs en bedrijfsleven te weinig met elkaar praten over de mogelijke verbetering van de onderwijsprogramma’s die moeten resulteren in een betere onderlinge aansluiting.

Ook leerlingen en studenten moeten bij deze gesprekken worden betrokken. Maar ook specialisten uit het bedrijfsleven moeten vaker voor de klas staan om hun dagelijkse ervaringen in thema-uren te verwoorden. Nieuwe ontwikkelingen moeten sneller deel uitmaken van flexibele leerprogramma’s.

Stages zouden per bedrijf korter kunnen worden, zodat studenten zeker drie in plaats van twee bedrijven kunnen kiezen. Bedrijvan moeten af van de gedachte dat zij iets kunnen verwachten van de studenten, zij zullen zich juist meer in moeten spannen om voor de student toegevoegde waarde te bieden.

Vooral de studies die gericht zijn op crossmedia vereisen meer stages. Het is voor de breed opgeleide generalist noodzakelijk om dan te kunnen ervaren wat er gebeurt in print, web en radio/tv. Pas dan zijn gerichte eindstudies mogelijk, welke uiteindelijk moet resulteren in een weloverwogen start van de loopbaan.

Dit bleek gisteren tijdens een door het CMBO georganiseerde bijeenkomst over crossmediale toepassingen, waar een aantal studenten en docenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam aanwezig waren.