Middelbaar media onderwijs moet meer theorie doceren

Het middelbaar media onderwijs verkeert in een vreemde situatie, waarbij enerzijds nogal wat competenties worden gevraagd op praktisch gebied, maar anderzijds te weinig wordt gedaan om voldoende onderbouwing mee te geven voor het maken van de juiste vak keuzes.

glu.png

• pas in 4e jaar afstemming op bedrijfsleven inrichten door middel van ‘gespeelde’ leerbedrijven
• onzin dat in opleiding zijnde MBO’er ook meteen tot in de detail moet leren ondernemen
• naam Utrechtse onderwijsinstelling doet nog altijd te kort aan de inhoud

Screen shot 2010-12-10 at 07.25.48.png
fig. 1. Relatief ‘oud’ schema van het MBO onderwijs uit de vorige eeuw met actuele onderwerpen binnen het media speelveld

onderwijs4.pngIn alle zogenaamde praktische ‘proeve van bekwaamheids toetsen’ wordt behoorlijk veel gevraagd van een 20 jarige MBO’er. Zoveel zelfs dat je je afvraagt of de onderliggende theorie wel toereikend is. Ook de mogelijke aansluiting richting HBO wordt vrijwel volledig genegeerd in het door regeltjes omgeven competentiegericht onderwijs met als doel vooral praktische specialisten richting het bedrijfsleven af te leveren.

onderwijs1.pngDeze week kwam één van de vele beroepenveld commissies bijeen van het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) en deed voorstellen het media vakonderwijs ingrijpend te veranderen en een behoorlijk portie theorie weer op het rooster te plaatsen.

Studenten missen veel van de basis van het totale media landschap, hebben geen overzicht van de verschillende ketens en de functies binnen die ketens en zijn derhalve niet goed in staat (snel) keuzes te maken binnen de verschillende studie richtingen.

onderwijs2.pngHet onderwijs is tegenwoordig marketing- en geld gestuurd, waardoor het de onderwijsinstellingen vooral gaat om massale instroom. Docenten willen juist filteren op ingangskwaliteit en willen af van het massale karakter van media onderwijs instellingen. Het zou een goed plan zijn om afgestudeerden minimaal 5 jaar te volgen om daadwerkelijk te bezien hoeveel procent een baan het mediavak gedurende die jaren is blijven uitoefenen. Ook de ROC’s gaan steeds vaker media onderwijs aanbieden, omdat mobiel, 3D en gaming ‘sexy’ zijn en studenten trekken. Dit heeft niets met de marktvraag te maken.

Verschillende docenten van het GLU omarmen het idee van meer theorie al langer. Maar bestuur en directie lijken suggesties om het systeem te willen veranderen te negeren. Dit wordt vooral veroorzaakt door de enorme regelzucht vanuit het Ministerie van Onderwijs, die zware straffen zet op scholen, die niet aan de normen voldoen.

onderwijs3.pngDe beroepenveld commissie wil een dringend beroep doen op alle mogelijke bestuurs organen om sneller in te kunnen spelen op nieuwe onderwijsinhoud. En die nieuwe inhoud kan op speelse wijze worden gepresenteerd middels de nieuwste social media gereedschappen, waardoor de leerlingen niet alleen op een meer interactieve manier de lesstof gepresenteerd krijgen, maar ook meteen het nut ervaren van dit soort netwerken.

Of bovenstaand schema te realiseren is, is nog maar de vraag, maar het ontbreekt momenteel aan voldoende basis theorie. De eisen voor de ‘proeve van bekwaamheid’ doen echter vermoeden dat een student die zich wil specialiseren in bijvoorbeeld cameraman tevens wordt opgeleid om als zelfstandig ondernemer te kunnen fungeren. En dat gaat veel te ver, slechts een heel klein percentage van net afgestudeerde MBO’ers zal haar of zijn vak meteen na de studie als zelfstandige gaan uitoefenen. Leren ondernemen kan later altijd nog.

1 reactie

  1. Peter van Teeseling op 17 december 2010 om 21:33

    Herkenbaar punt, goed opgeschreven! De ontwikkelingen gaan zo snel en dan past het niet meer om met ouderwetse normen te werken. Niet alleen ten koste van de theorie maar ook de kwaliteit. Er wordt gemeten op basis van kwantiteit. Het is toch niet meer van deze tijd dat virtueel onderwijs niet telt voor de uren-norm?
    Ik zou nog wel iets verder willen gaan in je model. Want waarom denken in kanalen aan het eind als die kanalen in sterke mate convergeren?