Nog geen versie 4 PDF profielen

Op heel korte termijn is niet te verwachten dat versie 4 van de PDF profielen voor verschillende drukprocessen zullen gaan verschijnen. De Ghent PDF workgroup heeft weliswaar de norm vastgesteld, maar er zijn nog wat interpretatieverschillen ten aanzien van de verwerking van lettertypen.

Regelmatig zijn er vragen of versie 3 een opvolger krijgt. De versie 3 normen stammen immers uit 2006, dus normaal gesproken zou een dergelijke verwachting gerechtvaardigd zijn.
Nu is de standaard inmiddels ook met versie 3 al zover uitontwikkeld, dat geen grote veranderingen te verwachten zijn. Dat is ook met versie 4 het geval. Er zijn wat kritischer zaken met betrekking tot lettertypen ‘ingebouwd’. Die resulteren onder de huisige omstandigheden verschillend. Een preflight in Acrobat geeft ‘ok’ en met hetzelfde bestand wordt de file door Enfocus software afgekeurd.

Dat blijkt een kwestie van interpretatie van de norm te zijn en die kan kennelijk in de software verschillend worden geïmplementeerd. Het is nu dus wachten op eenduidigheid in de testen van alle software, alvorens versie 4 kan worden vrijgegeven.

Ook wordt wel al over verdie 5 gesproken, welke in twee uitvoeringen zal gaan verschijnen, een RGB en een CMYK variant. Over het verschijnen van versie 5 worden geen uitspraken gedaan.

Ten aanzien van uit Office komende PDF documenten wordt nog altijd geadviseerd de conversie naar druk te doen in twee stappen. Eerst een RGB PDF maken en daarna een volledige kleurconversie.

Tevens heeft de GWG een nieuwe versie ontwikkeld van de RIP testsuite, daarmee kunnen drukkers het RIP niveau testen.

Belangrijk is dat XPress eindelijk GWG PDF compliant files kan maken, een flinke stap na vele jaren via Postscript te hebben moeten werken.

In InDesign 6 (CS4) is een ingebouwde preflight voorzien, die tijdens het editten al fouten aangeeft, dus voordat de PDF wordt gemaakt.