De vragen uit de markt vergen steeds vaker diepgaand onderzoek

Ik kom als adviseur bij nogal wat bedrijven op bezoek. Het is dan mooi het bedrijf in zijn volle omvang te mogen aanschouwen. Ik vraag dan altijd naar de relaties tussen markten, mensen, methoden en middelen. Op die manier denk je dan een gemiddeld oordeel te kunnen ontwikkelen.

Maar de verscheidendheid in verschillen wordt steeds groter. Er is geen gemiddelde markt, er zijn geen gemiddelde mensen, er zijn geen gemiddelde methoden en er zijn al helemaal geen gemiddelde middelen.

Een paar voorbeelden van de afgelopen paar weken. In een eerste bedrijf word ik niet geconfronteerd met een directe vraag. Sterker nog, dit bedrijf – een drukker/printer – heeft iets gemaakt en wil dat graag aan mij laten zien. ‘Wat is het dan?’, vroeg ik nieuwsgierig. ‘Een volkomen nieuw web-to-print systeem – zelf gemaakt -, een systeem welke de grafische branche volledig zal veranderen’. Ik natuurlijk nog nieuwsgieriger en al pratende over web-to-print was ik er al gauw aan toe om het te willen zien. Dat ging dus niet, dat is voor de volgende keer: ‘We bellen u nog wel in januari’. Tja, word je even lekker gemaakt zeg, flink wat kilometers gemaakt en je krijgt niets te zien. Maar wel opvallend dat een drukker/printer zegt een web-to-print systeem te hebben ontwikkeld. Waarom denk je dan, hoe hebben ze dat gedaan, welke mensen zijn ervoor ingezet en wat willen ze ermee bereiken? Wordt vervolgd….. Althans dat hoop ik dan maar, deze maand heeft nog een paar dagen te gaan……

Het volgende communicatie/drukkerij bedrijf had wel wat concrete vragen. Nou, dat was ook al even schrikken. Want het bedrijf noemde in één keer de volgende zaken op: ‘We willen zo snel mogelijk JDF, web-to-print, content management en database printing op de rit hebben, kan jij ons helpen, moet wel snel hoor…..’. Tja, wat antwoord je dan? Het enthousiasme was zo groot, dat het bijna onmogelijk was het tempo even te onderdrukken en de zaken op het gemak eens te bekijken. Tja, dan is het wel nodig iets te weten over markten, mensen, methoden en middelen. Dat heet dan onderzoek. En ja, onderzoeken vergen nogal wat tijd en inzicht om de waarheden boven water te krijgen. Bedrijven hebben vaak ineens dat geduld niet meer en voelen onder druk van een paar opdrachtgevers dat ze ineesn iets moeten gaan kopen. En dan staan de leveranciers maar al te graag klaar. Ze hebben allemaal wel iets van de vier genoemde uitdagingen. Aan de slag dan maar. Gelukkig wil dit bedrijf toch wel wat nader onderzoek verrichten, want men realiseert zich wel dat het niet een vraagstuk is, dat inderdaad zomaar even met wat spullen ingevuld kan worden. Deze vier vraagstukken kunnen het bedrijf ingrijpend veranderen, met waarschijnlijk heel wat gevolgen voor de 4 M’s, die ik al een paar keer noemde.

Het laatste bedrijf was een drukker/uitgever en wilde graag ‘crossmedialer’ omgaan met haar uitgeefproducten. Of ik even kon helpen. Ook hier weer even nagedacht over de 4 M’s. Het bedrijf had al een medewerker aangenomen die communicatie wetenschappen had gestudeerd. Nee, zeker geen gemiddelde medewerker te noemen in een dergelijk bedrijf. Dat soort mensen moet je wel voortdurend een uitdaging bieden, anders zijn ze zo weg. Leuk hoor, daar kan je wat mee bereiken, die wetenschap in communiceren combineren met methoden inzetten voor de juiste markten. Of beter gezegd. De markt bestuderen en dan de juiste methoden ontwikkelen met de juiste mensen.

Alles draait om mensen. Wie zitten er nu, wat kunnen ze? Hoe kijken zij naar de toekomst van het bedrijf en naar hun eigen ontwikkeling. Dat geldt ook voor directie, verkoop en allerhande management teams. Hoe staan zij erin? Hoe ver ligt de horizon van hun eigen kennen, kunnen en handelen?
Nee, er is geen gemiddelde, sterker nog, je moet gewoon de beste zijn om het onderscheid in deze steeds verder door standaarden omgeven wereld, te kunnen aantonen. Spullen zijn standaard, methoden zijn standaard, kwaliteit is standaard en de prijs is standaard laag. Wat moet je dan doen om niet standaard te zijn? Afwijken door het anders te doen. Dat vergt nogal wat onderzoek….