‘Young Pioneers in Print’ voor vernieuwend branche 2.0 denken

Ik praat met Diederik Chevalier in het inspirerende Spaces in Amsterdam, een progressief office 2.0 concept, waar jonge bedrijven on-demand ruimte kunnen huren vanaf enkele uurtjes een buro tot en met volledig ingerichte kantoorruimtes, inclusief alle mogelijke voorzieningen. The place to be for ‘Young Media Professionals’, het gespreksonderwerp over brancheorganisaties 2.0, met een knipoog naar het KVGO.

chevalier.pngMeteen begint Diederik vol enthousiasme met zijn betoog voor vernieuwend denken binnen de branche. Hij maakt daarbij duidelijk dat hij maar weinig jonge gelijkgestemden tegenkomt in zijn werkgebied: ‘Jonge mensen met passie voor de sector en ook een beetje over de eigen grenzen -letterlijk – willen heenkijken. Zelfs België lijkt voor velen al ver weg te zijn.’
Als bij toeval viel zijn opmerking over gebrek aan ‘jong en internationaal’ bij de KVGO ledenraad samen met een door Intergraf georganiseerd internationaal congres voor jonge ‘drukkers’ – tot ca. 45 jaar – in Barcelona, eind vorig jaar. ‘Ik kon het natuurlijk niet laten daar naar toe te gaan en kwam tot de conclusie dat die paar dagen daar zeer inspirerend hebben gewerkt. Vrijwel alle onderwerpen waar jonge ondernemers mee te maken hebben, kwamen daar op de één of andere manier wel aan de orde. Van milieu en het ‘groen’ bewustzijn, de economische crisis, technologische vernieuwing en aandacht voor onderwijszaken, om maar een paar voorbeelden te noemen.’
Terug in ons land hield hij de ledenraad zijn conclusies voor: ‘We richten ons als KVGO teveel op de senioren in de branche, dat is terug te zien in zowel de samenstelling van ledenraad zelf als in het bestuur.’ Die opmerking resulteerde in een werkgroepje onder leiding van oud Thieme directeur Theo Vermeulen. Opdracht was om vooral nieuwe jonge doelgroepen te benaderen en te interesseren voor het KVGO. Ook had het werkgroepje opdracht te onderzoeken of er mogelijke interesse zou zijn voor groepjes ondernemende vrouwen, die met elkaar over hun specifieke aandachtsgebieden van gedachten zouden willen wisselen.

Ondertussen ging Chevalier zijn eigen gang: ‘Ik heb niet zo heel veel met al die overlegclubjes, waarin je maanden bezig bent om iets te bereiken. Ik ben meer van ‘laten we het maar gaan doen’. Tja, en toen heb ik gewoon een groepje aangemaakt op LinkedIn – nog geen 5 minuten werk, naar voorbeeld van vele andere on-line clubjes, die daar met succes aanwezig zijn, zoals the Dutch Media Professionals – een netwerkclub met maar liefst 5700 deelnemers in minder dan een jaar tijd.’ Hij richtte de groep ‘Young Pioneers in Print’ op met als veelzeggende pay-off: ‘Netwerk van jonge ondernemers of leidinggevenden in de grafische of aanverwante industrie in samenwerking met het KVGO. Tot 45 jaar of (indien ouder) voor degene die zich jonger dan 46 jaar voelt.’ Hij zegt daar meteen bij dat hij geen energie wil steken om uitleg te geven over wat LinkedIn is: ‘Als mensen dat aan mij vragen, dan horen ze niet bij de doelgroep, sorry hoor. We zijn redelijk selectief maar niet echt heel streng bij de toelating van nieuwe ‘leden’. Dus een goede balans tussen alle mogelijke disciplines in de branche.’ Met een kleine 40 ‘leden’ is Chevalier voorlopig best tevreden: ‘Het gaat mij vooral om de kwaliteit van de mensen, niet om grote hoeveelheden. Zo willen we bijvoorbeeld geen GTSC worden, waar technologie al in belangrijke mate diepgaand wordt ingevuld. Nee, het gaat om ondernemerszaken, waarin jonge professionals, wel eens met elkaar van gedachten willen wisselen over diverse voor de hand liggende uitdagingen waar je als ondernmers tegenaan loopt.’

Aanvankelijk waren de reacties bij het KVGO behoudend, vindt Chevalier: ‘Tja een investering in een nieuw intern gericht CRM systeem maakt het wel mogelijk nieuwe jonge mensen in te tikken, maar je bereikt ze alleen maar via het web, daar zit het KVGO in nog onvoldoende mate.’ LinkedIn is als het ware je – gratis – on-line CRM systeem, daar bereik je mensen met gelijkgestemde belangstellingsgebieden, zoals Dutch Media Professionals het afgelopen jaar heeft bewezen. Als ik naar Diederik zijn plannen met de groep vraag, zegt hij: ‘Samen met het KVGO willen we een redelijk eenvoudig opgezette bijeenkomst in het najaar organiseren. Het gaat ons vooral om netwerken, niet om weer een spreker uit de branche die het allemaal wel even komt vertellen, dat hebben we al genoeg.’ Zelf was ik de week voor dit gesprek ook in Spaces, waar Dutch Media Professionals een zomerborrel hield. Geen sprekers, gewoon met elkaar kletsen, samenvattend filmpje gemaakt – toen was het rapport Brinkman actueel – en dat werd binnen een paar dagen al een paar honderd keer door de doelgroep bekeken. ‘Ja precies, dat is het, dat willen wij ook’, zegt Diederik vol enthousiasme. ‘Niet teveel over praten, gewoon doen en dan inderdaad in een inspirerende omgeving. Niet zeuren over parkeerkosten in het centrum van Amsterdam.’

Wat hem betreft is de rol van de klankbordgroep dan ook voorbij: ‘We hebben de eerste stap gezet en er nu op eenvoudige wijze invulling aangeven is gewoon een kwestie van datum, tijd en plaats. Meer is het niet’, zegt hij lachend. Natuurlijk realiseert hij zich best dat die 2.0 vloedgolf niet in één keer iedereen zal raken. ‘Zaken als – groene – energie inkoop, CAO’s, de districten en de rol van de KVGO buitendienst medewerkers zijn uitermate belangrijk, maar voor het voortbestaan op langere termijn is in het najaar en nieuwe voorzitter nodig die meer in de 2.0 wereld staat dan in de 1.0 wereld. Het symboliseren van de veranderingen moet de belangrijkste rol van de nieuwe voorzitter worden, met vooral ook een meegroeiend en indien nodig vernieuwd bestuur.’
Diederik ziet wel dat zijn rol binnen de ledenraad effect heeft: ‘Heel langzaam zie je verschuivingen binnen het KVGO, waardoor de interne gerichtheid meer en meer plaatsmaakt voor het denken, doen handelen buiten de eigen kaders, iets waar het CMBO het KVGO al ruimschoots in is voorgegaan. Dus afstappen van de bekrompenheid van die strikte kerntaken, je meer richten op de behoeftes van de leden en ook effecten ervan beter in de markt neerzetten. Laat ik het voorbeeld ‘groen’ eens ter hand nemen. Als drukkerij zijn wij daar zelf behoorlijk actief mee, onze website staat vol met bewijzen dat we daar goed mee bezig zijn. Kijk ik naar de branche, dan valt het me zwaar tegen dat er zo weinig aandacht aan wordt geschonken. Grote opdrachtgevers hebben misschien dan nu wel en dipje in hun ‘groen’ denken veroorzaakt door de crisis, maar uiteindelijk gaat dat een onvermijdelijk grote rol spelen. Dus een campagne om drukwerk in ons land te maken om de CO2 uitstoot van vrachtvervoer uit China te elimineren, zou een duidelijke taak van de branche zijn, meer marketingdenken!’