Young Pioneers In Print: weg met het stoffige imago van de branche

De eerste bijeenkomst van het LinkedIn initiatief van Diederik Chevalier werd gisteren gehouden in Breukelen. Met een kleine 20 aanwezige deelnemers werd volop van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in de branche.

diederik.pngAl tijdens het voorstelrondje werd duidelijk hoe groot de diversiteit aan deelnemers was. Niet alleen eigenaren van drukkerijen kwamen op het initiatief af, maar ook ontwerpers/DTP’ers, consultants, detachering bureaus en leveranciers. Kortom een aardige mix van producenten en diensten aanbieders. Ook CMBO voorzitter Peter van Teeseling was aanwezig.

Het KVGO kreeg het in de voorstelronde meteen zwaar te verduren. Termen als oud en grijs, conservatief, gesloten karakter, passief, klagerige sfeer, gezeur over prijsdruk en overcapaciteit waren zomaar een paar opmerkingen die werden gemaakt. Henk Griffioen, die als ‘dagvoorzitter’ optrad, luisterde met open vizier naar deze groep ondernemers, die vooral vernieuwing willen en dus bij het KVGO te vaak tegen driedelig grijs aanlopen.

De meeste aanwezige deelnemers zeiden naast lid te zijn van een vakbrancheorganisatie, veelal zich ook te bewegen in andere ondernemers netwerken, waar ze vooral met elkaar praten over diverse niet direct vak gerelateerde zaken die met het ondernemen te maken hebben.

De moderne netwerk economie, waarin mensen eerst virtueel met elkaar verbonden zijn, maakt het juist mogelijk in alle openheid kennis en kunde met elkaar te delen. Die taak heeft YPIP naar zich toegetrokken, via LinkedIn kwamen spontaan zo een kleine 100 jonge ondernemers op dit initiatief af. En dat genereert een geheel andere sfeer, waar mensen veel meer ‘sparring partners in business’ worden, met daarbij alle openheid voor zowel sterktes als zwaktes.

Wat de toekomst van YPIP gaat brengen is voorlopig nog een zoektocht. Binnen het KVGO zal Henk Griffioen zeker de bevindingen voorleggen aan de ledenraad en aan het bestuur. Tijd voor een KVGO 2.0 is het zeker, maar wie dat gaat invullen en hoe, is voorlopig nog een vraag.