Designing The Daily Digital

dailydigital.gifDe toekomst van ‘nieuws en journalistiek’ staat al tijden ter discussie. Niet alleen de mediakanalen, maar ook de wijze waarop inhoud tot stand komt, wordt beïnvloed door burgerjournalistiek, sociale netwerken, weblogs en mobiele ‘alleskunners’.

Vandaag de aftrap van het 3D project in Utrecht.

Het web vormt als ‘lijm’ en innovator van de bestaande mediakanalen zowel uitdagingen als bedreigingen voor kranten in zijn algemeenheid en journlistiek in het bijzonder. Daaromheen ontwikkelen zich vertraagd nieuwe advertentie-, business-, communicatie- en distributiemodellen. Door de enorme veelheid aan parameters binnen elk van die modellen leven we momenteel meer in een ‘learning by doing’ periode dan in een wetenschappelijk onderbouwd innovatietraject.

Het 3D project (Designing the Daily Digital) biedt de Nederlandse media sector een uniek platform deze ‘ontwikkelomgeving’ zelf vorm te geven en de transformatie naar een digitale omgeving mogelijk te maken. Zenden en ontvangen worden verruild voor communicatie en interactie op basis van relevantie voor de consument. De consequenties van die ingrijpende verandering komen ruim aan bod in dit R&D-project. De activiteiten richten zich op zowel het managementniveau, de journalistieke werkvloer als de commerciële en/of marketingdiensten. Het 3D-project bouwt voort op het recent afgeronde MePaper, waarin journalistieke formats voor e-readers zijn ontwikkeld. In het tweejarige vervolgtraject (2009 – 2011) blijft de aandacht voor de journalistiek, maar zal ook gericht gezocht worden naar veranderstrategieën, vormen van interactief adverteren en nieuwe bedrijfsmodellen.

De transformatie naar digitale condities is op dit moment vooral voor de gedrukte media actueel, maar raakt uiteindelijk alle nieuwsproducenten, dus ook omroepen, internetmedia en de diverse toeleverbedrijven van de informatiesector. Het 3D-project benadrukt dit gedeelde belang, wil een dieper inzicht in de karakteristieken van elektronische informatieverschaffing bewerkstelligen en concrete handelingsperspectieven schetsen. Dat geschiedt op preconcurrentieel niveau, met aandacht voor die kenmerken, ontwikkelingen en scenario’s die voor alle partijen een gegeven zijn. In het verlengde hiervan kunnen deelnemende media hun eigen strategie bepalen, indien gewenst ondersteund door het projectteam.

Volledige brochure.