Mobiele nieuwsvoorziening vereist niet-lineaire redactie

bno.pngDe grootste omschakeling die kranten redacties maken bij het aangaan van on-line ambities zijn gelegen in het ombuigen van een lineaire redactie met één dagelijkse deadline voor print, naar een continuproces van publiceren.

Het is al langer bekend dat de krantenwereld zoekt naar nieuwe verdienmodellen, waarbij on-line en vooral mobiel een belangrijke rol spelen. Betalingen voor on-line nieuws van enkele centen per bericht zijn nog verre van optimaal, een groot deel van het geld verdwijnt in de zak van de payment-provider.

NRC en VK hebben met Apple nog een redelijke deal bij 79 cent per complete (lineaire) krant. Maar het wordt anders wanneer uitgevers losse artikelen zouden willen verkopen. Een efficiënt micro-payment model zou in ieder geval tegen lagere kosten dan nu het geval is, oplossing moeten bieden. Amazon maakte het vorig jaar helemaal bont met hun businessmodel, waarbij ze elke willekeurige uitgever naar huis willen sturen met slechts 30% en zelf de rest in eigen zak wilden steken, terwijl Amazon niets meer bood dan alleen een distributiekanaal.

De verwachting is echter wel dat micro-payment systemen zullen worden vereenvoudigd en dat de transactiekosten lager zullen worden, zodat het voor partijen ook rendabel is om losse berichten te kunnen verkopen, met een achterliggend en vooral eenvoudig betaalmodel. Kwestie van lange adem en een long-tail benadering van de markt, de lezer dus!

Grootste uitdaging is en blijft de niet-lineariteit te bevorderen van de nieuwsredactie. Een groot aantal kranten doet dit al, maar zijn in veel gevallen ‘beperkt’ tot het doorsturen van ANP berichten, waar de redactie niets aan doet of hoeft te doen. Ook nu.nl laat voor het grootste deel deze vorm van nieuwsvoorziening zien, maar actueel is het wel.

Background notifications zoals Breaking News Online verzorgt met hun iPhone applicatie, is het middel om de lezer te attenderen op nieuws. De kunst is om de gratis notificatie (overigens bij BNO News na een testperiode niet meer gratis) los te koppelen van het achterliggend nieuws.