3D organiseert middag over nieuwsvoorziening via mobiele apps.

3D-2.pngOp 24 februari wordt in het kader van het 3D programma een middagbijeenkomst gehouden over de ontwikkeling, productie en het gebruik van mobiele applicaties in het kader van de dagelijkse nieuwsvoorzining. De bijeenkomst vindt plaats in Stadskasteel Oudaen in het centrum van Utrecht.

De iPhone heeft het gebruik van mobiel internet enorm gestimuleerd, vooral ingegeven door de enorme hoeveelheden applicaties, die zich richten op specifieke vormen van informatie voorziening.
Dat resulteert in ander leesgedrag, maar ook in ander aanbiedingsgedrag. het is gebleken dat naar beide effecten nog weinig onderzoek is gedaan. Binnen het 3D programma wordt op gestructureerde wijze onderzoek gedaan naar innovaties binnen journalistiek en nieuwsproducten/uitgevers.

Binnen het onderzoek van 3D zijn 14 ‘proeflezers’ betrokken geweest die een week lang bijhielden op welke wijze zij de nieuwsconsumptie hebben ervaren, daarbij vooral kijkend naar het niet-lineaire gedrag voor zowel aanbod als consumptie. Daarnaast is gesproken met een aantal ‘apps’ ontwikkelaars. De middag staat in het teken van de resultaten van het onderzoek.

3D – Designing The Daily Digital – is het ontwikkelplatform voor de Nederlandse nieuwsmedia.