Weekend overpeinzingen: Het einde van langdurig lineair lezen en kijken……

nadenken.jpgMedia consumptie verandert ingrijpend in vrijwel alle speelvelden van media producten. Diepgang vergt tijd en dat hebben we niet meer. Lezen duurt te lang, een filmpje van een paar minuten vertelt ons doorgaans meer dan een paar honderd te lezen woorden.

Maar de filmpjes worden langer en ook dat vraagt om meer segmenten waarbinnen mensen kunnen browsen. YouTube, Vimeo, Blip,tv en vele anderen stortten zich weliswaar op het ondersteunen van 1080i, ofwel full HD, maar vergeten dat de gemiddelde bezoeker ongeduldig is voor het gros van het aanbod op deze kanalen.

Kranten schrijven ook te lange stukken om op een doordeweekse dag helemaal te lezen. De gratis kranten hebben hoe dan ook – bedoeld of onbedoeld – het journalistieke model van webcontent overgenomen: korte stukjes, to the point en een leestijd die beperkt is tot tientallen seconden of hooguit een paar minuten.

Lezen om het dagelijkse nieuws bij te houden verwordt tot een luxe product voor gepensioneerden, die wel tijd hebben. Dat segment wordt weliswaar groter door de vergrijzing, maar is niet groot genoeg om de huidige kranten in deze vorm in stand te houden.

Maar datzelfde geldt voor de overkill aan filmpjes op het web. Het aanbod moet net zoals webcontent zelf, veel interactiever worden. De behoefte aan puur lineair filmpjes kijken van begin tot eind zal verder gaan afnemen. De behoefte aan meer ‘browse’ mogelijkheden binnen een filmpje zullen gaan toenemen om ook hier de kijker conform haar/zijn wensen tegemoet te komen.

Dat brengt me dan bij één van de uitspraken die Steve Jobs, CEO Apple, enige jaren geleden deed, toen hem werd gevraagd naar Apple’s plannen rondom eReaders. Hij gaf toen als reactie, dat lezen ‘uit raakt’. Of hij gelijk gaat krijgen is natuurlijk niet met een zwart/wit antwoord te beantwoorden, maar als ik mijn eigen media consumptie beoordeel, merk ik zelf ik dat ik steeds minder geduld heb om kranten en/of tijdschriften artikelen volledig te lezen of filmpjes op YouTube volledig te bekijken.

Wie heeft dit artikel tot het einde gelezen? Prettig weekend. Ik pak zo een boek en vanavond ga ik eens lekker zitten voor een gehuurde DVD……

1 reactie

  1. Hans Frederiks op 8 januari 2010 om 16:36

    Volgens mij kun je sneller een interview lezen, dan een video van dat interview bekijken. Ik heb vaak geen geduld voor video’s, ik hoop in ieder geval dat grote stukken lezen niet alleen aan gepensioneerden zal zijn voorbehouden.
    Ik heb het geduld wel om te lezen, maar niet om te kijken.