Wegener gokt op groei De Pers, Telegraaf levert fors in

depers.gifNa het verdwijnen van DAG speelde De Pers in ons land alleen een bescheiden rolletje in de Randstad. Het krantje viel in de praktijk nog nauwelijks op tussen Spits en Metro. Uitgever Wegener gooit het roer en en verhoogt de oplage naar 250.000 exemplaren en wordt daarmee weer een (beperkt) landelijke krant. Gisteren maakte Ad Swartjes bekend dat het bedrijfsresultaat over 2009 25% lager was dan in 2008.

Volgens een onderzoek van NOM – Nationaal Onderzoek Multimedia – lezen steeds meer mensen De Pers ondanks de beperkte oplage. Dat was in 2008 al het geval en deze trend lijkt zich in 2009 te hebben voortgezet. Wegener streeft ernaar dat gemiddeld 4 personen een exemplaar van De Pers in handen krijgen, dus ca. 1 miljoen lezers per dag.

Het landelijke karakter van De Pers blijft beperkt tot de provincie hoofdsteden, universiteitssteden en plaatsen van nogal wat forenzenverker. Ook gaat De Pers zijn uitgiftepunten weer terugbrengen naar de oorspronkelijke doelstellingen, waaronder NS stations, winkels, universiteiten, grote kantoren en ziekenhuizen.

Wat vooral adverteerders moet trekken is de regionale spreiding van De Pers voor wat betreft de inhoud. Er komen vier edities voor de regio’s Noord Holland, Midden Nederland, Den Haag en de regio Rotterdam. Wegener heeft wat dat betreft de nodige ervaring opgedaan toen zij nog eigenaar waren van het AD, welke met het tweede katern ook regiogebonden uitgaven produceerde. AD is inmiddels weer in eigendom van het voormalige PCM, thans Persgroep Nederland.

tmg.pngBij de TMG – Telegraaf Media Groep – was de krimp in 2009 enorm. Het bedrijfsresultaat kwam neer op 45 miljoen euro, 25% lager dan in 2008. De omzet zal naar verwachting uitkomen op 600 miljoen euro, 75 miljoen minder dan in 2008.

De omzetdaling is ongekend groot en Swartjes noemt de recessie als grootste boosdoener, daarmee verwijzende naar zowel lagere advertentie inkomsten als abonnees en losse verkopen.

Ondanks het feit dat de ‘digitale omzet’ is gestegen blijft TMG kosten reduceren door het stopzetten van verschillende activiteiten, hetgeen onverminderd gepaard gaat met het loslaten van personeel. Het aantal FTE daalde per eind december 2009 tot onder 2.900 (ultimo 2008 ruim 3.500).

Lees een uitgebreide analyse bij het Nederlands Medianetwerk.