Publishr publiceert lezenswaarige discussie over tijdschriften uitgaven op de iPad

Soms zijn stukken op blogs zodanig geschreven, dat ze gewoon roepen om discussie met de lezer. De iPad nodigt al snel uit tot discussie. Wereldwijd begint het besef door te dringen dat we te maken met een totaal nieuw apparaat met een totaal nieuwe beleving van content consumptie.

Het idee nu al conslusies te willen trekken is veel te voorbarig. Alle mogelijkheden die nu worden geprobeerd, spelen nog niet of nauwelijks in op de werkelijke behoefte van de consument. Elke uitgevers doet zijn best om het spelletje rondom ‘extra’s’ zoveel mogelijk uit te nutten en dan maar zien of er extra geld mee te verdienen is. Het lijkt wel of vorm het van inhoud gaat winnen. In de discussie op Publishr zie je leuke uitersten in de meningsvorming hieromtrent.

Ik kan als iPad gebruiker nog geen enkele conclusie onderbouwen, daarvoor vind ik het nog veel te vroeg. Ik denk ook dat de huidige iPad gebruikers niet representatief zijn voor het gemiddelde (als dat al bestaat) lezerpubliek, die de overstap maken van print naar digitaal lezen.