Donker en Oelderik weg bij NRC Media

Nog maar net een half jaar na de verzelfstandiging van NRC Media, lijkt de top van het bedrijf uiteen te vallen. Birgit Donker, hoofdredacteur-directeur en Gert-Jan Oelderik, uitgever-directeur van NRC Media leggen op 1 juli hun functies neer.

Birgit Donker: ‘Bewaak de journalistieke autonomie’
En dan ik: ‘NRC is geen zender meer, maar een Gesprek’

logo_nrc.png

De redenen zouden vooral van journalistieke aard zijn, waarbij beiden kennelijk van mening verschillen over de te volgen koers van NRC met betrekking tot de ‘journalistieke autonomie’.
De redactie is overrompled en zegt opheldering te willen. De Raad van Commissarissen zegt voor deze oplossing te hebben gekozen in overleg met beide betrokkenen. Gezien de datum lijkt het niet te gaan om een escalerend conflict, beiden blijven nog tot en met 1 juli hun huidige functie bekleden.

Oelderik en Donker hebben in 2009 de verzelfstandiging van NRC Media uit de Persgroep geleid. Het bedrijf is nu in eigendom van investeerder Egeria en de aandeelhouders van Het Gesprek. Vorig jaar werd nog getwijfeld in hoeverre de journalisteiek uitgangspunten elkaar al dan niet zouden versterken of verzwakken. Het is op dit moment nog niet bekend in hoeverre een conflict op journalistiek niveau bestaat tussen krant en zender. President-commissaris Derk Sauer zegt grote waardering voor het duo te hebben, maar voegt daar meteen aan toe opvolger Hans Nijenhuis veel succes te wensen in het verder vormgeven van NRC Media.

Lees de toelichting op het vertrek van Birgit Donker, en vervolgens de reacties. Onlangs sprak Birgit Donker nog in het programma Buitenhof over de toekomst van kranten samen met Willem Sijthoff en Bart Brouwers. Vandaag al een analyse van de gebeurtenissen in Vrij Nederland. Later deze dag ook al een gedachte over de gang van zaken bij Vrij Nederland.