Media te sturend in campagnes #tk2012

Stemmen voor de Tweede Kamer: ‘ééns per 2 jaar op een papiertje’

We denken te maken te hebben met flinke mannen en vrouwen die allemaal wel hun verhaal kunnen houden. De werkelijkheid is dat slechts een enkeling spontaan kan reageren op onverwachte gebeurtenissen. Zeker is echter wel dat ‘media geniek’ zijn niet automatisch goed leiderschap betekent.

Het is echter wel mooi genomen wanneer goed leiderschap samengaat met enige behendigheid in de omgang met de media. De komende verkiezingen kenmerken zich meer en meer door een fijnmazige hoeveelheid details, die binnen de ‘shows’ nauwelijks enige onverwachte spontane momenten opleveren. En die momenten die dan spontaan of onverwacht zijn, worden geheel buitenproportioneel ‘uitbelicht’, positief of negatief.

Ik vind het onbegrijpelijk dat vele politici zich zo door mediamensen laten beïnvloeden en sturen, terwijl doorgaans professionele communicatie- en campagne teams hun lijsttrekkers zo goed begeleiden. Natuurlijk speelt een gezond samenspel tussen vorm en inhoud een rol. Verkiezingen worden gedragen op een ‘draagvlak’ van emoties.

Toch vind ik dat in de inhoud de diepte nauwelijks wordt bereikt. De mediamensen nemen kennelijk genoegen met oppervlakkige vragen omdat ‘hun’ achterban kennelijk niet meer diepgang vraagt. Dat was vooral gisteren opvallend bij de uitzending van RTL4/BNR. De stellingen waren in sommige opzichten zo open en/of onnauwkeurig, dat verwacht zou worden dat de grote mannen en vrouwen uit Den Haag hierom zouden lachen. Maar in plaats daarvan werden ‘ze’ met hier en daar een uitzondering in een net protocol in de hand gehouden, met uitzondering van de paar prikkelende vragen van Petra Grijzen. Daar wist een enkeling zich met wat gepaste opmerkingen nog uit te redden. Maar qua echte inhoud stelde het natuurlijk niets voor.

Politici lachen om de burger, maar de media lachen om de politici en dat beeld wordt steeds duidelijker. Erg is dus dat de media professionals het niveau afstemmen op de gemiddelde Nederlander. Jammer genoeg is dat kennelijk beroerd laag om de 12e tot een weloverwogen keuze te komen.