Krantenuitgevers doen het sinds jaren weer iets beter

kranten.gifVolgens Het Oplage Instituut (HOI) doen de Nederlandse krantenuitgevers het sinds jaren weer iets beter. Veel kranten zagen in het afgelopen kwartaal hun betaalde oplage toenemen in vergelijking tot dezelfde periode in 2009.

Spectaculair zijn de cijfers niet. Het AD scoorde het ‘beste’ met een toeneme van 10.000 exemplaren. De oplage steeg van 390.000 naar 400.000, een langzame weg naar herstel, die echter ook wel nodig was na een enorme oplage afname in de afgelopen jaren door de integratie van een aantal regionale en plaatselijke dagbladen en de introductie van tabloid. Die afname lijkt nu een halt te zijn toegeroepen en is herstel in zicht.

De cijfers bij NRC, Telegraaf en Trouwe waren minder spectaculair, maar alle drie de uitgevers konden in ieder geval groei noteren. Bij het FD is vooral het aantal digitale abonnementen toegenomen. Onlangs veranderde het FD de zaterdag editie naar tabloid en worden de kranten op die dag op het thuisadres bezorgd in plaats van op het bedrijfsadres.

Regionale kranten zagen hun inkomsten dalen en verkochten dus minder exemplaren. het Friesch Dagblad was de sterkste daler met maar liefst 7% ten opzichte van vorig jaar. Het grotendeels op Amsterdam gerichte Parool steeg licht met 1%. Door bezuinigingen zien steeds meer lezers te weinig echt lokaal nieuws in het tweede katern.

Bij de gratis kranten deden Spits en Metro het ronduit slecht, er werd respectievelijk 10% en 5% ingeleverd. Alleen Pers groeide. Er is nog weinig bekend omtrent de cijfers rondom uitgaven op tablets, waar NRC de eerste was op de – inmiddels verouderde – iLiad. De invloed van moderner tablets, zoals de iPad is nog niet in de cijfers verwerkt.