Adformatie deze week met 3 artikelen over relatie uitgevers en adverteerders

adformatie_blad.pngElke week glijdt ook bij mij de ‘dodebomen’ versie van Adformatie door de brievenbus. Deze week werd mijn aandacht gevestigd op drie lezenswaardige artikelen waarvan ik graag de hoofdlijnen hier met jullie wil delen.

• Wakker schudden relatie uitgever met adverteerder staat centraal
• Initiatief om cases rondom mobiel adverteren te publiceren op de website van Adformatie

Allereerst zag ik een uitspraak staan van Marieke van der Donk van PwC: ‘Uitgevers als adviseur van adverteerder’. Natuurlijk moet je het hele artikel lezen om deze opmerking in perspectief te plaatsen. Ik ben zelf heel benieuwd hoe met name mediabureaus denken over zo een uitspraak. Met name deze groep heeft heel wat van het advieswerk van uitgevers afgesnoept. Dit omdat uitgevers zich erg richt(t)en op hun eindproduct print en dus alle diensten er omheen vrolijk uitbesteden. Nog steeds…..

PwC heeft haar jaarlijkse ‘Entertainment & Media Outlook 2010 – 2014‘ gepubliceerd, inmiddels de tiende editie, waar het bedrijf gezien de groeiende belangstelling geld voor vraagt. Aanvankelijk waren de – gratis – publicaties vooral bedoeld om te bewijzen dat PwC de branche kende. Maar nu treedt zij zelf op als uitgever. Hoe kan het landschap veranderen?

Belangrijk was de ‘oproep’ van van der Donk om vooral te sturen op gewenste relavantie door de consument voor zowel redactionele- als commerciële content. Een visie, welke in het nieuwsmarkt.nl onderzoek ook aan uitgevers en brandowners/retailers wordt voorgelegd. In het eerste kwartaal van 2011 zullen we daarvan de conclusies optekenen.

In de rubriek ‘Rondvraag‘ een analyse van de onlangs gestarte samenwerking op het gebied van advertentieverkoop door uitgevers Hachette Filiplacchi Media en Audax. Zo een 7 reacties op de stelling ‘Twee uitgevers, één sales’. Eigenlijk allemaal redelijk ‘platte’ reacties, zonder echt in te gaan op werkelijke problematiek. Zo trekken brandowners/retailers steeds vaker de rol van uitgever naar zich toe, gecombineerd met de enorme snelle ontwikkelingen op tablets.

Ik zie deze poging vooral als een soort tussenvariant om mediabureaus uit te schakelen. Paul Disco (media docent HVA) memoreerde in deze het ontstaan van Kobalt, waarin een aanvankelijk krachtenbundeling ook niet voor alle partijen even rendabel uitpakte. Met onze ogen dicht bouwen we dit soort initiatieven om als struisvogels te ontkennen dat de bestaande gewoontes in de ketens hun langste tijd hebben gehad.

Tot slot het artikel ‘Meer oog voor mobile reclame‘ door Tarik Fawzi. Een artikel met redelijk wat (bruikbaar) cijfermateriaal, maar allemaal wel gericht op het bereiken van de massa, zoals 2.2 miljoen Nederlanders die mobile internetten en dat wel meer dan 15 minuten per dag doen.

Niets over relevantie, consument gestuurde profielen zoals van der Donk optekende in haar visie. Dus ook slimme combinaties met andere aanbieders van content, diensten en producten die aansluiten bij de behoefte van de klant.

Let echter wel de komende weken op de artikelen/cases die gaan verschijnen op de website van Adformatie. Ik hoop dan ook dat er de nodige discussie gaat ontstaan over de businessmodellen rondom mobiel adverteren. Liggen deze modellen in het verlengde van de bestaande CPM, CPC (click) en CPA (Action) modellen, of gelden voor mobiel hele andere uitgangspunten? Ik ga het met interesse volgen.