Gaat van Thillo zich iets aantrekken van het redactiestatuut?

thillo.pngVan Thillo zal thuis wel eens lachen om de wijze waarop in ons land wordt omgegaan met noodzakelijke ‘reorganisaties’ binnen de krantenbranche. In ons land is het volgens de CAO verplicht de officiële beroepsorganisatie in te lichten.

• Is het losweken van print en web de juiste keuze voor de titels van Persgroep in ons land?

Dus is het NVJ – Nederlandse Vereniging van Journalisten – niet bepaald blij met de houding van het Belgische opperhoofd. De internet redacties van de vier titels AD, Parool, Trouw en Volkskrant verhuizen namelijk naar Rotterdam. En dat niet alleen, ze worden gecentraliseerd en ‘losgeweekt’ van de zogenaamde ‘hoofdredactionele verantwoordelijkheid’. Dat is onderdeel van het zogenaamde ‘redactiestatuut’.

Tom Gibcus vraagt op de website van de NVJ aandacht voor deze gang van zaken en zegt dat er op zijn ‘bureau’ veel vragen over zijn binnengekomen. Het ‘bewaken van het profiel van de afzonderlijke titels’ komt volgens Gibcus in gevaar. Wat mij betreft een beetje een 1.0 houding in nieuwe tijden. Van Thillo zal zich met alle plezier mondeling komen ‘verantwoorden’, maar zal zonder enige twijfel deze stap doorzetten als onderdeel van een grootschalig plan het voormalige PCM hoge rendementen te laten maken. En dat kan dan kennelijk beter met een Belgische cultuuromslag.