OpenData: nog lange weg te gaan gecombineerd met leuke initiatieven

Ik was vandaag aanwezig op het ‘Apps for Noord-Holland‘ event op het Forteiland in IJmuiden. Centraal stond het zogenaamde ‘OpenData‘ model: een initiatief om overheidsbestanden makkelijker voor het publiek toegankelijk te maken. Doel van de bijeenkomst was enerzijds van gedachten wisselen over nuttige toepassingen en anderzijds de ontwikkeling van apps te lanceren.

• Het begrip apps is ruim te interpreteren, ook webapps kunnen worden ingediend
• OpenData kent vooralsnog geen vastgelegde datastructuur, de bronnen worden dus in diverse formats aangeleverd, waaronder CSV, XML, maar ook PDF
• Links in de vorm van volledige feeds naar een CMS zou de data dynamisch kunnen aanbieden en dus actueel blijven, losse bestanden zijn te beperkt (inleiding over API REST koppelingen)

Zo een vijftig deelnemers kwamen naar de haven van IJmuiden, waarvoor een dagvullend programma was georganiseerd met een aftrap door gedeputeerde Jan van Run, gedeputeerde economische zaken van Noord Holland. Wethouders Baerveldt en Verkaik waren aanwezig namens de gemeente Velsen, mede initiatiefnemer van het event.

Ontwikkelaars aan het werk op het Forteiland

OpenData is een initiatief om overheidsdocumenten makkelijker openbaar te maken. Zover is het echter nog niet. OpenData is op dit moment vooral een concept wat nog geheel uitontwikkeld moet worden. Interne automatisering (in relatie tot de afdeling communicatie)  binnen de overheid is nog niet zodanig op elkaar afgestemd dat alles makkelijk met ‘één druk op de knop’ beschikbaar gemaakt kan worden. Dat geldt voor zowel de centrale overheid, provincies als gemeentes. Daarnaast spelen politieke argumenten een rol. Bedrijven die apps willen ontwikkelen denken intussen na over de bruikbaarheid voor het grote publiek en mogelijke verdienmodellen.

De dag is een vervolg op een soortgelijk initiatief in Amsterdam. Daar zijn al een aantal lokale apps ontwikkeld op basis van informatie die door de gemeente beschikbaar is gesteld. Het model is gebaseerd op het uitschrijven van wedstrijden. Op website van verschillende gemeentes worden al OpenData bronnen aangeboden, op basis waarvan ontwikkelaars een prijs kunnen winnen.

Lees ook dit artikel bij OpenSahara