Enfocus deed klantenonderzoek: cPDF heeft nog lange weg te gaan

enfocus.gifEnfocus kreeg een kleine 5000 reacties op een door Readex Research gehouden internationaal onderzoek omtrent het gebruik van Enfocus software in relatie tot de aanlevering van documenten voor printverwerking.

David van Driessche, directeur Enfocus marketing, heeft het onderzoek laten uitvoeren om beter inzicht te krijgen in enerzijds de bestaande workflows en anderzijds de toekomstige verwachtingen rondom PDF workflows.
30% van de respondenten bestond uit commerciële drukkerijen, de rest was een mix van ontwerpers, uitgevers, gespecialiseerde druk/print bedrijven en overigen. Bijna 50% van de respondenten was prepress manager of grafisch ontwerper. 70% bleek Mac OS X gebruiker te zijn.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek – beoordeeld over een periode van 12 maanden:
• 53% zegt PDF aangeleverd te krijgen, 78% levert zelf PDF
• 60% van de binnenkomende bestanden wordt gepreflight
• 26% van de PDF files waren PDF/X compliant, slechts 11% voldeed aan enige cPDF specs
• meest voorkomende fouten: ontbrekende lettertypen, te lage resoluties van beelden en het gebruik van RGB kleuren

Daarnaast werden vragen gesteld over de tevredenheid rondom de Enfocus producten:
• 85% is tevreden over PitStop Server
• PitStop Professional wordt in hoofdzaak gebruik voor het editten van PDF files, op de tweede plaats wordt preflighting genoemd
• Het aantal Switch gebruikers – oorspronkelijk van Gradual – blijkt in deze groep niet hoog te zijn, maar kent wel uiterst tevreden gebruikers.

David van Driessche is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek, maar is minder tevreden over het gebruik van preflighting van PDF files, alvorens ze in een workflow worden ‘geschoten’. ‘Ondanks de enorme inspanningen waarmee de software is ontwikkelt, blijkt dat de marketing van preflighting nog heel veel aandacht nodig heeft’, aldus van Driessche.