Duurzaam lezen – een lastige berekening

In een wereld waarin alles duurzaam en maatschappelijk verantwoord moet zijn, zijn de sommen en de daaruit komende conclusies moeilijk en dus niet eenduidig te interpreteren. Papierproducent Crown van Gelder uit Velsen doe in haar laatste jaarverslag een poging papier te revitaliseren.

• Teveel parameters om sluitende sommen te maken

Journalist Bart Boele van de IJmuider Courant tekent het jaarverslag op als een ode aan papier, maar is voorzichtig met conclusies: ‘Digitale informatieoverdracht is slechts ten dele minder milieubelastend’. Toch laat het jaarverslag voorbeelden zien. Als twee personen twintig minuten een papieren magazine lezen, is dat milieuvriendelijker dan het consumeren van dezelfde inhoud van digitale platformen als smartphones, tablets en eReaders. En nog een poging het papier te doen herleven: ‘Op een eReader moeten eerst 25 eBooks gelezen worden alvorens het duurzamer is dan papier. Het woord duurzaam is in deze lastig. De betekenis ervan is inmiddels allang niet meer beperkt tot ‘langdurig gebruik’. Want dan zou het papieren boek het gewoon winnen. Duurzaam betekent inmiddels ook goed voor het milieu, verantwoord materiaal gebruik etc.

Papier wordt door de massa afgedaan als niet duurzaam en onvriendelijk voor het milieu. De marketing van deze sector is uitermate slecht. Men legt te weinig uit waar papier van wordt gemaakt en hoe recycling plaatsvindt. Ja, er worden bomen gekapt voor papier, maar de sector zegt te weinig over de speciaal aangeplante bossen en de hoeveelheid in verhouding tot de recycling van oud papier. Hier is veel te winnen.

In het jaarverslag worden de eReaders, tablets en smartphones genoemd als nog niet te recyclen apparaten. Het hergebruik van de gebruikte materialen staat volgens de papierproducent nog in de kinderschoenen.

Het jaarverslag noemt nog een voorbeeld, welke zeker tot discussie zal leiden: de bankafschriften. Banken moedigen consumenten aan hun zaken digitaal te regelen omdat papier te milieubelastend is. Sommen worden er niet gemaakt, maar volgens Crown van Gelder denken de banken helemaal niet aan het milieu, maar vooral aan hun eigen lagere kosten. Dat de klanten thuis jaarlijks massale hoeveelheden stroom verbruiken om de rekeningen te betalen, gaat aan de bank voorbij. Groene stroom of niet…..

De papierproducent besluit te stellen dat in ons land 89% van ons papierverbruik uit recycling wordt geproduceerd. Of dat dan weer duurzamer is dan het planten en kappen van nieuwe bomen, zijn sommen die we nauwelijks kunnen maken, want ook het energieverbruik voor recycling moet je objectief meenemen in het woord duurzaam. O ja, dit artikel verschijnt niet op papier, tenzij u het zelf print.