Wijkplatforms Velsen kiezen voor eigentijdse communicatie strategie

Het begon eigenlijk met een onbedoelde kop van een artikel in de IJmuider Courant eind vorig najaar, waarin ik – als bestuursvoorzitter van Velsen Lokaal – stelde dat de wijkplatforms best wel wat proactiever zouden kunnen communiceren met hun burgers in hun eigen wijken.

• Ook gepubliceerd bij ‘Ambtenaar 2.0

‘Die insteek was helemaal niet het doel van het gesprek, het zou immers gaan over de in die tijd net gelanceerde mobiele webapp van Velsen Lokaal, maar de kersverse politiek journalist in Velsen – Friso Bos – vond de uitspraak over één gezamenlijk communicatieplatform voor alle wijkplatforms kennelijk interessanter’.

Wethouder Rober te Beest van het CDA, die verantwoordelijk is voor wijkgerichte dienstverlening, was vooral blij met de uitspraak in de krant, omdat de communicatie van wijkplatforms beter kon. Luit sprak hem tussen Kerst en Oud en Nieuw vorig jaar en hij was meteen bereid om als gemeente een dergelijk communicatieplatfom te ondersteunen, onder voorwaarde dat de wijkplatforms het allemaal zelf zouden gaan doen.

Te Beest: ‘De Gemeente Velsen is permanent bezig de wijkgerichte dienstverlening te verbeteren en te professionaliseren. Velsen heeft georganiseerde bewonersgroepen, te weten wijkplatforms. Tijden veranderen en hiermee ook de rol van wijkplatforms. Meer dan voorheen zijn wijkplatforms een verlengstuk van hun wijk met eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Daarbij speelt communicatie met hun wijkbewoners uiteraard een belangrijke rol. Om die reden heb ik als Wethouder wijkgerichte dienstverlening van harte ingestemd met het opzetten van de website voor wijkplatforms. Als wijkinitiatief heeft de gemeente financieel bijgedragen om het initiatief te ondersteunen en tot een succes te maken.

Natuurlijk volgt dan een langdurig traject: verschillende offertes aanvragen, vergelijkingen, ontwerpen etc. Dat terwijl 5 van de 8 actieve wijkplatforms meteen enthousiast waren. Hun websites waren immers hopeloos verouderd, zowel qua techniek, maar vooral qua inhoud. Er werd in sommige gevallen niets meer aan gedaan. Begin juni dit jaar werd groen licht gegeven en werd meteen met de bouw gestart.

Velsen telt 7 woonkernen, waarvan IJmuiden de grootste is. IJmuiden heeft 4 wijkplatforms, waarmee het totaal op 10 komt. De jongste wijk Velserbroek heeft sinds sinds arpil 2011 geen actief wijkplatform meer. Ook Santpoort-Zuid is rond die tijd gestopt en concentreert zich nu volledig op de reeds lang bestaande stichting voor dit dorp. Inmiddels doen dus 5 van de 8 actieve platforms mee. Velsen-Zuid en Santpoort-Noord bespreken de voorstellen nog in hun besturen en IJmuiden-West wil met een eigen website doorgaan.

‘Natuurlijk krijg je binnen zo’n enorme diversiteit aan wijken, mensen en belangen niet in één keer mee. Het is een proces, waarbij sommigen liever eerst even de kat uit de boom kijken en anderen juist proactief handelen. Twee voorbeelden hiervan zijn Ina de Vos – voorzitter wijkplatform Zee- en Duinwijk – en Johan Zwakman – voorzitter wijkplatform IJmuiden-Noord. De Vos: ‘We hebben gekozen voor de aanpak van Peter, vooral omdat hij een betrokken Velsenaar is. Hij kent de problematiek van de verschillende woonkernen. Lastig puntje was natuurlijk zijn politieke betrokkenheid bij Velsen Lokaal, maar voor ons heeft dat geen rol gespeeld.’. Ook Johan Zwakman is enthousiast: ‘Met de website kunnen we alle kanten op, het is zeer flexibel en kan makkelijk worden aangepast. Belangrijk aspect is de mogelijke interactiviteit met de burgers. Ze kunnen reageren op artikelen en ook via Twitter kan worden meegedacht. Natuurlijk moet dat allemaal nog op gang komen. De site bestaat immers nog maar net anderhalve maand’.

Er is inmiddels een trainingsprogramma opgestart en degenen die hebben deelgenomen zijn al goed in staat artikelen te plaatsen, rekening houdend met zoekmachine optimalisatie. ‘Natuurlijk streven we naar een goede positie in zoekmachines, het gaat immers om zichtbaarheid. Als communicatie specialist zou ik het fantastisch vinden dat zowel de ‘dichtbijmens’ als de ‘verwegmens’ bij het intikken van ‘velsen’ de meest belangrijke websites van Velsen te zien gaat krijgen. Nu nog verschijnen daar vele niet meer actief zijnde websites die wel worden geïndexeerd, maar geen enkele inhoudelijke waarde meer bieden. In die zin hebben we ook nog wel wat werk om de oude afzonderlijke sites van de wijkplatforms te verwijderen. Vaak zijn geen inloggegevens meer bekend’.

‘Tegen het einde van het jaar hopen we dat alle wijkplatforms zijn ‘aangesloten’ op de gemeenschappelijke website en dat onze bekendheid in Velsen groeit. De lokale media hebben al ruim aandacht geschonken aan de komst van de website en we zien bezoekcijfers toenemen, evenals het aantal volgers op twitter en het aantal inschrijvingen op onze maandelijks automatisch aangemaakte nieuwsbrieven per wijk. We zijn klaar voor een eigentijdse communicatie strategie richting de Velsense burger’, aldus Johan Zwakman.

P.S.: Functionele- en technische uitgangspunten: Er is gekozen voor een opzet waarbij het primaire nieuws vanuit de wijkplatforms zelf wordt verzorgd. Er is dus sprake van een autonome redactie vanuit elk wijkplatform. Op artikelen kan als vanzelsprekend door iedereen worden gereageerd. Er is doelbewust niet gekozen voor een ‘vriendennetwerk’. Echter om de communicatie te bevorderen is wel het Twitter account @wpfvelsen ingezet, welke naast handmatige tweets per wijk automatische tweets verzendt bij publikatie van nieuwe berichten. Daarnaast is een volledig geautomatieeerde nieuwsbrief per wijk beschikbaar. Op basis van bovenstaande start is gekozen voor WordPress in een zogenaamde ‘multisite’ modus, hetgeen inhoudt dat elke wijk zijn eigen te beheren website bezit.

 

1 reactie

  1. Eva | Communicatie op 9 augustus 2012 om 16:22

    Communicatie via de wijkplatforms is een goed bindmiddel en maakt dat de bewoners zich een onderdeel voelen van een groter geheel Natuurlijk moeten dan de websites als communicatie middel gebruikt worden. Eva Joos.