LUIT.nl actiever in IJmond regio

Eigenlijk heel vreemd, als ondernemer niet of nauwelijks zakelijke contacten te hebben in je eigen woon omgeving. De IJmond regio is een actieve regio, met een veelzijdig aanbod aan industrie, handel, toerisme, recreatie en horeca. Toch is het aanbod aan mediabedrijven gering, met name in Velsen is het aantal media dienstverlenende mediabedrijven op een paar handen te tellen.

In samenwerking met bureau Cornegge uit Velserbroek treedt daar verandering in op. Jeroen Bakker van Cornegge: ‘We zien ons bureau – gespecialiseerd in print – in samenwerking met Peter opschuiven naar meer crossmediale dienstverlening, in zowel strategie als operatie’. De eesrte vorm van samenwerking werd gevonden in het concept programma ‘Citymarketing Velsen‘, een eigen productie, welke langzaam uitgerold wordt in de regio. ‘We zijn begonnen met een website, die de speerpunten van wat wij noemen ‘ Velsen aan Zee’ gaat neerzetten. We kijken daarbij vooral naar de ‘verwegmens’, die Velsen beter wil leren kennen. Dus geen website voor puur toerisme, die is er immers al, maar een breed aanbod aan content om de bezoeker van buitenaf beter bekend te maken met Velsen. Citymarketing is natuurlijk meer dan alleen een website. Binnen de samenwerking zoeken we naar vele partners die middels cowdsourcing en crowdfunding een bijdrage kunnen leveren.’

LUIT.nl heeft – op de achtergrond – een paar jaar gelden de website ontwikkeld van Velsen Lokaal, inmiddels de best bezochte website van lokaal politiek Velsen. ‘Als bestuursvoorzitter van Velsen Lokaal vind ik het leuk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de communicatie tussen politiek en belanghebbenden binnen onze gemeente. Met deze website zit in zelf ook midden in de content en zie dus duidelijk dat er winst te behalen is uit een integrale visie op uitgeven 2.0 binnen een lokale politieke partij’. Deze lijn is ook doorgezet richting de wijkplatforms in Velsen. Tot nu toe communiceerden deze allemaal vanuit een eigen – veelal verouderde – website naar hun respectievelijke doelgroep binnen de gemeente. Met een portal opzet is een integrale visie aan het ontstaan met betrekking tot het professionaliseren van de communicatie richting de burger in de wijk. Alle afzonderlijke voorzitters worden opgeleid om met elkaar de communicatie pro-actief te verbeteren richting hun specifieke doelgroepen.

In de samenwerking is onlangs de webapp voor Landgoed Duin- en Kruidberg gelanceerd. Een leuk project, waarbij de vormgeving door bureau Cornegge werd uitgedacht aan de hand van de bestaande website, gecombineerd met de technische kennis en kunde binnen LUIT.nl. Jeroen: ‘We merken dat onze producten en diensten elkaar kunnen versterken. Peter kent gelukkig de printwereld ook goed en begrijpt wat wij daarbinnen doen. Zijn kennis op het gebied van cross- en social media past weer goed binnen de veranderende wensen van onze opdrachtgevers’.