LUIT.nl dit weekend over naar nieuwe VPS van Winsys uit IJmuiden

Winsys uit IJmuiden levert de nieuwe VPS (Virtual Private Server) oplossing voor de domeinen die onder beheer van LUIT.nl draaien. LUIT.nl gaat deze web services onder eigen label aanbieden voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan hosting met toegevoegde waarde voor met name WordPress gestuurde sites.

De onderhandelingen met Martin Kooiman (directeur van Winsys) waren kort en krachtig. Zowel de specificaties als de prijs spraken dermate aan, dat alternatieve aanbiedingen in de schaduw achterbleven. Daarnaast speelde lokaal gezamenlijk ondernemerschap een belangrijke rol. Peter Luit: ‘Binnen de initiatieven rondom velsenaanzee.nl, velsenlokaal.nl  en wijkplatformsvelsen.nl spelen lokale belangen een inspirerende rol. Dus de keuze voor een lokale ICT ondernemer heeft daarbij zeker een rol gespeeld’.

‘De behoefte aan meer performance noodzaakte mij in eerste instantie te denken aan LUIT.nl. De toename in bezoekersaantallen ‘nekten’ mijn eigen ‘kantoorserver’ meer dan gebruikelijk en dus was een nieuwe situatie niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Dat geldt in niet mindere mate voor het toenemend aantal opdrachtgevers, die nu nog ‘draaien’ op een shared IP hosting pakket’.

De komende weken gaan alle sites draaiend onder het beheer van LUIT.nl over naar de hard- en software van Winsys. Een fraai stukje lokale citymarketing voor samenwerkende bedrijven in media en ICT.