Nieuwe website Golfbaan Spaarnwoude

Golfbaan Spaarnwoude in Velsen-Zuid is één van de grootste golfbanen van ons land. Opdrachtgeefster Hanny van de Sande vindt het tijd voor een meer eigentijdse vormgeving, maar vooral voor een meer toegankelijke beheerszijde van de website.

• Gekozen voor LUIT.nl omdat vooral de praktische ‘less is more’ benadering ons heel erg aansprak

Oud menu

Oud menu

hannyvandesandeDe huidige website voldoet volgens van de Sande niet meer aan de huidige eisen. Vooral de gebrekkige ‘achterkant’ van de website weerhoudt ons van het actueel houden van de content: ‘Het gaat allemaal gebrekkig en aan de voorkant gebeurt niet wat je dacht te kunnen bereiken met het werk aan de achterkant’. Ook de look&feel vraagt een geheel nieuwe aanpak. Zo is de huidige menustructuur erg rommelig met zowel een horizontaal- als een verticaal menu met exact dezelfde inhoud. Daarnaast heeft het eerste menu-item bij een pull-down ook inhoud, hetgeen natuurlijk zeer ongebruikelijk is.

Een plan van aanpak werd gemaakt met als doelgroep ‘de gemiddelde 65 plusser’, volgens van de Sande de groep mensen die regelmatig te vinden is op Golfbaan Spaarnwoude. Met een ‘less is more‘ aanpak wordt een nieuwe website ontwikkeld, die vooral veel meer rust brengt, simpel qua opzet is met een meer toegankelijke menustructuur. De homepage gaat de belangrijkste ‘belevingscomponenten’ bevatten, met een goed zichtbare ‘knop’ voor de toegang tot het online reserveringssysteem.

Met een beperkt budget moeten ook de mensen van Golfbaan Spaarnwoude zelf aan de slag. Met alleen een ‘mooi plaatje op de homepage’ en een toegankelijke achterkant van de website heb je nog geen goed werkende website. Vaak zie je copy/paste gedrag vanuit de oude website, zonder rekening te houden met moderne technieken en eisen rondom zoekmachine optimalisatie. Als je als opdrachtnemer en opdrachtgever op dit gebied gaat samenwerken, dan is een stuk training een eerste vereiste om meteen op een effectieve manier met de inhoud om te gaan.

Nieuw menu

Nieuw menu

Hanny van de Sande: ‘We kunnen binnenkort de site zelf gaan vullen, ik ben al een week bezig met alle relevante tekst- en beeldinhoud voor de nieuwe site. Het is veel werk, maar omdat we nu al goed naar de nieuwe structuur kunnen kijken op basis van het door ons zelf gemaakte menu, kunnen we op maat onze nieuwe inhoud maken’. Na volgende week wordt gestart met een training voor het bedienen van de achterzijde van de nieuwe website, zodat de medewerkers veel makkelijker dan voorheen de site zelf kunnen onderhouden.

Een nieuwe website kan dus best op effectieve wijze tegen overzichtelijke kosten worden gerealiseerd. Het is vooral van belang het totale marketingplaatje van een opdrachtgever te begrijpen. Alleen dan kom je tot een evenwichtig advies. Zo zullen de sponsors een mooie plaats krijgen in een slider krijgen op de homepage. Op de oude site waren ze een beetje ‘weg gepropt’. Van de Sande: ‘We willen de site uiterlijk op 1 januari 2014 in de lucht hebben, maar gezien het tempo waarmee we nu voortvarend aan het werk zijn, verwacht ik dat de nieuwe site eind november al live zal gaan’.