Eerste app project met JavaScript integratie

Sommen maken binnen een app kan op verschillende manieren. Bij een hybride app, waarbij content vanaf een webservice de app voedt, is het voor de hand liggende de berekeningen op de server te laten plaatsvinden. Voor eenvoudiger zaken kunnen JavaScript routines binnen de app zelf worden afgehandeld.

• ‘Good old JavaScript’ ruim voldoende voor maken berekeningen binnen aan native app

spijkerSamen met René Spijker van Spijker& Co uit Buren (de Betuwe) voeren wij een app-project uit, waarbij een berekening voor de besparing van gas wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal in te voeren parameters rondom glas in woningen en bedrijven. Door middel van de nodige tabellen (berekend door SenterNovem/rvo.nl) gingen we aan de slag. ‘Aanvankelijk dachten we aan een ‘eenvoudige’ spreadsheet, maar al gauw werd duidelijk dat dit vooral op smartphones niet voldoende vriendelijk hanteerbaar zou zijn. Een ‘rekenschermpje’ zou voor de eindgebruiker doelmatiger en vooral prettiger zijn. Vervolgens bepaalden we waar de berekeningen zouden moeten plaatsvinden. De keuze om het binnen de app door middel van JavaScript te doen, was snel gemaakt.’

app-bouw

Snelheid

De sommen werden niet al te ingewikkeld, waardoor ze voor de gebruiker bijna ’tijdloos’ het resultaat leveren. Op basis van de aangeleverde basisgegevens werden een tweetal tabellen (besparing t.o.v. bestaand enkelglas en t.o.v. bestaand dubbelglas) in JavaScript gemaakt, met daarachter liggende berekeningen op basis van de nieuw toe te passen glassoort en de optie ‘randafwerking’ (zoals te zien in bovenstaande afbeelding). Met een stukje HTML en CSS voor de opmaak wordt het geheel straks compleet gemaakt. Spijker: ‘Nu deze technische basis klaar is, zorg ik samen met onze opdrachtgever voor de verdere creatieve- en inhoudelijk invulling van de app.’

Voorbereiding

Luit: ‘Hoe eenvoudig het eindresultaat dan ook mag zijn, dergelijke trajecten vergen altijd het nodige (voor)overleg en stukjes voorbereiding. Het is juist bij dit soort toepassingen belangrijk de opdrachtgever bij het proces te blijven betrekken. Het getoonde voorbeeld is rekentechnisch dan wel klaar, vervolgens moet rekening gehouden worden met de bediening van de rekenmodule op de verschillende smartphones en tablets. Dat zal in de komende weken nog wel wat CSS werk vergen, met name op het gebied van portrait en landscape weergave. Vooral dan zal blijken dat niet de JavaScript formules het belangrijkste aspect zijn, maar vooral de inrichting van de gehele user-interface van dit stukje binnen de gehele app.’