De ‘gas besparingscalculator’ app met JavaScript: de voortgang

In oktober werd een begin gemaakt met het eerste app project met een stukje JavaScript integratie binnen een native app voor iOS en Android. Inmiddels staat de app op het punt om ‘verstuurd’ te worden naar de beide appstores. Wat is er in de afgelopen maand gedaan?

spijker

Het project is een samenwerking van Spijker & Co en LUIT.nl. René Spijker zorgde voor de vormgeving en de inhoud van de basis pagina’s binnen de app. Spijker: ‘De app draait natuurlijk om de ‘calculator’, maar wij hebben de klant op juiste wijze geïnformeerd de app wat breder in te zetten en ook de nodige bedrijfsinformatie in de app te integreren.’

Techniek

agc2De techniek ontwikkelde zich vlot, het maken van de sommen was binnen JavaScript redelijk snel opgelost. Het mailen van de resultaten vergde wat tijd om met name uit te zoeken op welke manier de ‘body’ van een mailboodschap via de mobiele Mail apps gevuld kon worden met zowel de invoer- als resultaatwaarden vanuit de JavaScript routine. Luit: ‘Als je niet dagelijks dit soort dingen doet – zeker niet binnen een native app omgeving voor iOS en Android – dan is het wel even wat zoekwerk om alles goed werkend te krijgen. Maar nu deze ervaring is opgedaan, kunnen we meer uitdagingen aan. De terugkoppeling naar onze ‘JavaScript bouwsteen’ ontwikkelaar heeft ook daar geresulteerd in wat verbeteringen die binnenkort resulteren in een geheel nieuwe JavaScript implementatie, in combinatie met de famo.us ‘bibliotheek’.

iOS en Android verschillen

agc3De app werd in één keer ontwikkeld voor zowel iOS en Android. In met name het JavaScript blok ontstond bij de Android versie een ‘weergave’ verschil. Na wat zoekwerk bleek dat het instellen van de zogenaamde ‘viewport‘ een oplossing was voor met name Android toestellen zonder al ’teveel’ extra voorzieningen. In de praktijk blijken Android apparaten nogal wat verschillen te vertonen voor de weergave van web gerelateerde content (dus verschillende HTML/JavaScript interpretaties). iOS vraagt deze voorziening niet. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw JavaScript blok, welke passende voorzieningen gaat bieden voor de meeste gangbare Android modellen.

Windows Phone

Spijker: ‘We hadden niet de intentie een Windows Phone versie te ontwikkelen, maar wilden toch zien of deze markt zich positief zou ontwikkelen. Met slechts een paar extra handelingen hebben we de Windows versie opvallend snel live kunnen zetten.

We zijn uiteraard benieuwd naar de download verhoudingen tussen iOS, Android en Windows Phone.’

Downloads (vanaf 21 november)

De verschillende versies zijn beschikbaar via onderstaande links:

Android
Windows Phone
Apple

Update (10 dec.)

Na wat aanvankelijke ‘hobbels’ op de weg in de JavaScript implementatie, is met een nieuw JavaScript blok een einde gekomen aan de vreemde ‘venster grootte’ verschijnselen in Android omgevingen. Nog is er geen garantie voor alle Android varianten, maar voor de meest gangbare marktmodellen is het probleem opgelost. Onderstaand de screenshots in een aantal Samsung apparaten.

samsung-screenshots