Het jaar 2015 in vogelvlucht

De bezoekers die hier al jaren komen zijn het al een beetje gewend. Zo tegen het einde van het jaar een reflectie van hetgeen mij en mijn bedrijf heeft bezig gehouden. Een overzicht in hoog tempo.

Dit keer geen chronologische volgorde vanaf 1 januari 2015, het verhaal zou te lang worden. In plaats ervan de belangrijkste gebeurtenissen binnen de drie activiteiten: adviesbureau, uitgever en ontwikkelaar.

vuurwerk

Adviesbureau – consultancy, seminars, trainingen

Ondanks het herstel van de economie, is binnen het bedrijfsonderdeel ‘adviezen’ de groei achtergebleven bij de verwachtingen. In 2015 hebben we zeker een reeks mooi opdrachten mogen uitvoeren, maar deze waren te incidenteel om van een gestructureerd herstel te kunnen spreken. De opdrachten van 2015 vonden grotendeels buiten de grafische branche plaats. Maar allemaal wel met een link naar crossmediaal publiceren. Op opleidingsgebied is een inspirerende samenwerking met InCT opgezet. Met name de WordPress trainingen voor uitgevers hebben het goed gedaan. Lezingen en seminars bleven het sterkst achter bij de verwachtingen. Het geven van lezingen lijkt steeds vaker eerder op ‘gratis’ marketing dan betaalde kennisoverdracht.

Uitgever – printmedianieuws.nl

Voor printmedianieuws was 2015 een succesvol jaar. In alle delen van ons businessmodel werd groei gerealiseerd. Niet op alle gebieden zo snel als gewenst, maar aanzienlijk beter dan in 2014. Met name onze crossmediale ambities beginnen vorm te krijgen. Het eerste seminar ‘To-Print-Or-Not-To-Print‘ was een succes. Een eerste PDF productie werd gemaakt rondom een serie van 8 artikelen aangaande high-end grafische productieprinters. In de aanloop naar DRUPA 2016 zijn we ‘cooperating media partner’ geworden. Tot slot zijn we gestart met een samenwerking met het VIGC in België om ook daar onze marktpositie te versterken. Met een redactieteam van in totaal 8 mensen kijken we met vertrouwen uit naar 2016.

Ontwikkelaar – webs&apps

Het bedrijfsonderdeel ‘web&apps’ liet ook groei zien, alhoewel de belangstelling van apps lijkt af te nemen. Door de steeds beter functionerende responsive websites, wordt de meerwaarde van native apps minder vaak herkend. Het is niet te voorspellen in hoeverre deze trend zich in 2016 voortzet. Op het gebied van websites moeten we veel meer inspanningen leveren op het gebied van veiligheid. WordPress groeit in populariteit en dus ook bij hackers. We hebben in 2015 meerdere maatregelen moeten nemen om het hackers moeilijker te maken websites van onze klanten te kunnen aanvallen. Dat betekent echter dat ook klanten moeten gaan inziens dat onderhoud een serieus onderdeel van het totaalpakket is gaan worden en dat hiervoor middelen moeten worden gereserveerd. Ook wij investeren in de juiste middelen om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn.

Conclusies

Concluderend was 2015 in alle opzichten een positief jaar. Toch moeten we de vinger aan de pols houden. Bij alle bedrijfsonderdelen ligt ‘disruptie’ op de loer. Het snel kunnen inspelen op veranderingen is een verschijnsel passend bij deze tijd. De keuzes zoals die nu binnen de opzet van luit.nl zijn gemaakt, zullen naar verwachting in 2016 ook zeker ‘overeind’ blijven. Maar verschuivingen in de totale portfolio zijn niet uit te sluiten. We zien u graag terug als gewaardeerde opdrachtgever in 2016. Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond, gelukkig en goed begin van 2016.