2014 in vogelvlucht

Mijn jaarlijkse gewoonte het jaar in vogelvlucht op te tekenen vindt dit jaar iets eerder plaats dan voorgaande jaren. Nee, dat betekent niet dat ik vervroegd de Kerstvakantie ga vieren. In tegendeel, er is nog genoeg te doen.

peterluit4De in 2013 genomen stappen om meer focus aan te brengen in hetgeen ik de markt te bieden had, werd door de vraag uit diezelfde markt gewaardeerd. De driedeling adviesbureau, uitgever, ontwikkelaar bleek een juiste ‘fit’ te zijn tussen mijn competenties en de vragen vanuit de markt. De werkzaamheden als adviseur blijven echter ‘beperkt’ tot vooral trainingen en zo nu en dan een seminar of lezing. Het pure advies met ‘uurtje factuurtje’ is veel meer verschoven naar de ’tak’ ontwikkelaar. Juist daar komt mijn crossmediale kennis goed van pas, waarvan de prijs wordt betaald binnen de producten die ik ontwikkel.

Mobiel

Binnen ‘ontwikkelaar’ is dit jaar een start gemaakt met mobiel. Een weloverwogen besluit, welke nogal wat tijd in beslag heeft genomen. Nee, geen vliegende start met tientallen apps. In 2014 zijn vanaf maart 4 apps gemaakt. Een vijfde app staat nog dit jaar op de rit. Ook hier speelt kennis een rol in het adviestraject voor klanten. Want een app moet een duidelijk doel dienen ten opzichte van andere media kanalen in crossmediaal verband. Dus ja, het kwam ook voor dat ik ‘nee’ moest verkopen, omdat doelen niet duidelijk waren of er geen doelen te definiëren waren ten opzichte van een responsive website.

Standaarden

Ook rondom het web ben ik in 2014 vooral op zoek geweest naar ‘standaarden‘, vooral bedoeld binnen mijn eigen workflows om ook websites steeds effectiever te kunnen bouwen. Bestuderen van vormgevingsthema’s en plugins vereisen veel extra onderzoeksuren, die veelal niet betaald worden. Focus op gereedschappen kan het aantal onderzoeksuren beperken. Dat is gebeurd door te kiezen voor bepaalde ‘setjes‘ plugins, die nu geautomatiseerd per webtoepassing kunnen worden geïnstalleerd, zonder keer op keer alles opnieuw te moeten uit- en opzoeken. Dat geldt ook voor thema’s, inmiddels is de hele workflow gebaseerd op een framework, waarmee vrijwel alles gemaakt kan worden binnen de klantvraag van veelal toepassingen binnen het MKB segment, maar ook binnen kleinere (semi)non-profit omgevingen als politiek, musea en scholen.

Uitgever

Printmedianieuws is in 2014 nog niet het volledig verwachte succes geworden, maar we zijn op de goede weg. Ons betaalmodel begint waardering te oogsten bij serieuze abonnees, die de waarde achter de betaalmuur zien. Erik van Erp en ondergetekende zijn redelijk tevreden met de resultaten tot nu toe, maar het kan en moet beter in 2015. Vanaf morgen bieden wij de vanaf dan gemaakt content gratis aan tot en met het einde van de maand. Daarnaast bieden wij het abonnement aan voor 75 euro in plaats van de gebruikelijk 90 euro per jaar. Als Sinterklaas cadeautje. Doen, zou ik zeggen.

Schaduwloopbanen

Vorige maand nam ik afscheid van mijn politieke schaduwloopbaan als bestuursvoorzitter van Velsen Lokaal. Het was voor mij een leerzame periode van bijna 4,5 jaar, binnen een rol met vele maatschappelijke aspecten, politiek spel en de balans tussen realiteit, media, (tegenstrijdige) belangen en de verhoudingen tussen fractie, raad, college van B&W, ambtenaren en natuurlijk de burger. Toch zal de lokale politiek mij blijven interesseren, van daaruit heb ik vorige maand mijn persoonlijke weblog omgebogen naar het thema ‘nieuw bestuurlijk denken in Velsen‘. Wie weet waar het ooit nog eens toe zou kunnen leiden.
Ook neem ik nog afscheid van mijn rol als (deel)voorzitter van de MR van Heliomare waar onze zoon Joost al jaren geweldig wordt begeleid in zijn eigen weg naar een levensvatbare toekomst. Ook die schaduwloopbaan heeft mij veel geleerd, vooral het anders naar het leven kijken van anderen. Anderen die we doorgaans in ons drukke bestaan niet tegenkomen en veelal ook niet begrijpen. Ik ben dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van die wel heel bijzondere onderwijswereld.

Financieel/economisch

Het valt niet te ontkennen, ook 2014 kenmerkte zich door ‘rommeligheid’. Geen stabiel omzetpatroon, veel discussie over prijs, productie- en doorlooptijd, meer tijd kwijt aan offertes en steeds vaker doelstellingen bijstellen naar vele keren wat minder, resulterend in een positief eindplaatje op financieel/economische gebied, maar met blijvende zorg voor het komende jaar 2015. Maar wel weer beter dan 2013, dus we zijn op de goede weg.

2015

Op naar 2015! Ik wil graag iedereen hartelijk danken die samen met mij bovenstaande ‘vogelvlucht 2014’ heeft mogelijk gemaakt. Voor nu wens ik u allen al heel fijne Kerstdagen, vakantie en/of Oud en Nieuw. Ik zie u zeker weer terug in 2015!