ABN Amro schetst mediasector 2015

ABN Amro heeft in een nieuw rapport. een toekomstbeeld geschetst van de mediasector aan de hand van vier scenario’s. Volgens ABN AMRO zijn marktdynamiek en de adoptiegraad van nieuwe media bepalend voor de ontwikkeling binnen die mediasector. De bank noemt deze factoren ‘onzekerheden’ die de assen vormen van een matrix met de vier scenario’s.

abnmatrixBron: Mediaonderzoek, Peter Wiegman

Kort samengevat zien die scenario’s er als volgt uit:

1. Digitale desillusie
Binnen dit scenario zijn de dromen over een digitale toekomst niet uitgekomen. De markt wordt door mediaspelers overschat. Er zijn vele nieuwe media-apparaten en -diensten op de markt gekomen, maar de consument omarmt deze niet. Dit is vooral te wijten aan de negatieve gebruikerservaringen en de vele schendingen op het gebied van privacy en veiligheid. Bovendien maken de mediaspelers de fundamentele inschattingsfout door te denken dat consumenten permanent ‘in control’ willen zijn, maar dit is allesbehalve waar: De consument wil – passief – vermaakt worden.

2. Chronische chaos
De vele initiatieven binnen het medialandschap leiden tot enorme concurrentie. Dit komt mede door de gewijzigde houding tegenover intellectual Property en Digital Right Management. Zo zijn kopieerbeperkingen verleden tijd. De vele nieuwe diensten worden niet massaal omarmt, omdat de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Toch blijven vele bedrijven hoop hebben ooit ‘de pot met goud’ te vinden.

3. Crossmediale consolidatie
In tegenstelling tot de vorige scenario’s is de adoptie van nieuwe media door consumenten en bedrijven hoog. Mede omdat bedrijven geen experimentele – vaak half functionerende – diensten in de markt meer uitrollen, hetgeen vaak leidde tot negatieve (eerste) gebruikerservaringen. Crossmediale diensten zijn in dit scenario zo goed ontwikkeld dat de gebruiker gemakkelijk een cross-over van het ene medium naar het andere medium maakt. Een nadeel is dat menig partij de markt uitgedrukt wordt, wat innovatieremmend werkt. Toch kunnen, door onder meer fusies en overnames, mediaspelers goed functionerende diensten leveren die breed worden geaccepteerd in de markt. Voor de meeste diensten wordt betaald en mediabedrijven zijn zeer winstgevend.

4. Volledige versnippering
De dromen anno 2007 over een digitale toekomst zijn waarheid geworden. Er zijn vele nieuwe technologieën en diensten ontwikkeld, die gebruikersvriendelijk, laaggeprijsd en/of gratis zijn. Mede hierdoor aanvaarden consumenten de nieuwe technologieën snel. Bovendien hebben consumenten vertrouwen in de aanbieders en hun producten en diensten. Onder meer ook door de lancering van een privacy webkeurmerk. De keerzijde van de hoge dynamiek is dat er veel concurrentie is en dat de marges vaak laag zijn.

Zoals zo vaak zal de waarheid wel ergens in het midden liggen. In scenario 1 en 2 wordt wel een erg negatief beeld geschetst. De acceptatie zal volgens mij hoger liggen. Mede door de jonge doelgroep die meegroeit richting 2015. Maar of het ultieme marktbeeld gehaald wordt zoals 3 en 4 ons voorspiegelt? Oordeel zelf. ABN Amro zegt hier zelf over in het rapport: “Eén belangrijke bevinding is dat in elk scenario de gebruiker doorslaggevend is. In Digitale desillusie wil hij vooral vermaakt worden, in Chronische chaos ziet hij door de bomen het bos niet meer, in Crossmediale consolidatie verlangt hij overzicht en in Volledige versnippering wil hij maximale keuzevrijheid.”

2 reacties

  1. Erertyjer op 13 oktober 2010 om 14:47

    Hiya guys, long time fan first time poster here

    delighted to be a member, and I look forward to start getting more active here

    For now check out my site http://freelancewritingonline.blogsubject.com/?p=3  2. J.Q.Terry op 6 januari 2011 om 19:02

    you need to promote site, you can get many offers from everywhere, but you have to know, that only [url=http://web-promotion-services.net]organic web site promotion[/url] gives you the best result. In a short time we will [url=http://web-promotion-services.net]promote your web site in Google[/url] & MSN – quickly and easily, despite of thematics of your web site you don’t need to wait a lot of time! you need to have profittable business? Now you’ve got it, just request us at web-promotion-services.net