Onderhoud net zo belangrijk als aan uw auto

Websites worden steeds belangrijker voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. In zowel marketing, verkoop, support en dus de algehele communicatie met uw doelgroep(en) speelt uw website de centrale rol van ‘spin in het web’ aan online gereedschappen. Onderhoud is daarbij van groot belang.

luit-bouwen

We maken het regelmatig mee, dat een bedrijf bij wijze van spreken hun ‘belangrijke’ auto nog net voor de deur van ‘onze’ garage kan parkeren. ‘Hij is niet meer veilig, wilt u er even naar kijken?’ Met verbazing horen we de verhalen aan, want tijd voor een uitgebreide e-mail met een analyse van wat er aan de hand is, is er niet meer. Het is vaak de laatste strohalm als een website is aangevallen, op de één of andere manier niet meer lekker draait, traag is geworden, of dat niemand meer in staat is iets aan de inhoud te veranderen. Vaak is achterstallig onderhoud, geen onderhoudsovereenkomst, geen kennis of zelfs zelfoverschatting van het beetje aanwezige kennis, de oorzaak van veel ellende.

Vertrouwen

Natuurlijk horen wij het verhaal dan aan, met vaak het voor de hand liggende vingerwijzen naar de partij of partijen die het in het verleden allemaal verkeerd zouden hebben gedaan. Veel hebben we daar niet aan, de ‘auto’ die nu voor de deur staat moet weer in orde worden gemaakt en weer veilig en snel de weg op kunnen om de taken te volbrengen waarvoor deze bedoeld is.

Het vaak begrijpelijke onbegrip voor de kosten werken wij weg in een goed gesprek, waarin wij duidelijk maken dat de bespaarde kosten in de afgelopen paar jaar nu vrijgemaakt dienen te worden als budget voor een eenmalige grote opknapbeurt en vervolgens een overzichtelijke onderhoudsovereenkomst met voorspelbare kosten en daar tegenover staande prestaties. Daarmee winnen wij doorgaans het vertrouwen in een nieuw op te bouwen relatie met een mogelijke nieuwe opdrachtgever.

Noodzaak om ellende preventief voor te blijven

Kosten

Natuurlijk snappen wij ook wel dat de initiële kosten voor de grote opknapbeurt doorgaans niet gelegen komen. Het is ook lastig uit te leggen wat er precies onder de motorkap allemaal fout zit. Natuurlijk kan je zeggen dat de basis software al drie of versies achterloopt, maar veel indruk maakt dat niet. Zelfs niet als je de vergelijking maakt met de noodzaak tot olie verversen in een auto. Pas al het lampje gaat branden is dat kennelijk het moment waarop iets zou moeten gaan gebeuren, maar eigenlijk is dat signaal al te laat. In detail beginnen over de rest van de softwarematige ‘puinhoop’ heeft doorgaans weinig zin. Wij zien gauw genoeg hoe een site is opgebouwd, wat echt verouderd is en waarom de klant er eigenlijk niet of nauwelijks plezierig mee om kan gaan. Stukje onkunde bij de klant? Natuurlijk speelt ook dat mee, maar nog vaker overschatting van het eigen kunnen. ‘Het is toch geen rocket science, dit moet toch even snel kunnen, ik heb bij mijn neefje gezien dat het allemaal best te doen is.’ Klopt, het onderhoud aan een auto is ook geen rocket science, maar wel een specialisme. Maar als ik de vraag stel of zij dat dan ook zelf doen, komt het zelden voor dat ik daar een bevestigend antwoord op krijg.

Auto als vergelijking maakt noodzaak onderhoud tastbaarder

Voorkomen beter dan genezen

Gedoe met achterstallig onderhoud zorgt er vrijwel altijd voor dat de reparatie langer duurt dan zelf gedacht. Dat is met de auto niet anders. Je krijgt dan om 5 uur een telefoontje dat je je auto nog niet kunt ophalen, omdat er nog een defect is ontdekt, waarvoor een onderdeel bij de importeur besteld moet worden. Natuurlijk willen wij graag helpen de achterstand in te lopen. Met een gedegen aanpak en uitleg, ontzorgen wij u van het noodzakelijke onderhoud aan uw website. Dan kunt u weer gaan doen, wat voor u belangrijk is, de website een centrale rol laten spelen in de communicatie met uw doelgroep: snel, veilig en vooral gebruiksvriendelijk.