Technisch onderhoud website vaak onderschat

Uw website is eindelijk klaar, er is hard gewerkt aan de inhoud en vol trots wordt de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Nieuwe visitekaartjes, nieuwe belettering op de bedrijfsauto en de voorgevel van het winkelpand is ook meteen aangepakt.

• Inhoud onderhoudsovereenkomsten vaak te globaal in zichtbare dienstverlening

onderoudHoe goed deze crossmediale aanpak ook is, alles heeft onderhoud nodig. En niet in de laatste plaats het onderhoud aan de website. Veel websites worden tegenwoordig gebouwd rondom opensource basis systemen, zoals WordPress. De populariteit is zo groot, dat WordPress ook steeds vaker een aantrekkelijk prooi is voor aanvallen, zoals de onlangs uitgevoerde DDOS aanvallen.
En elk systeem heeft zo zijn ‘lekjes’ die meestal achteraf gedicht kunnen worden, als blijkt op welke wijze een aanvaller zijn werk heeft gedaan. Updates verschijnen binnen WordPress met regelmaat, niet alleen van de basis software, maar ook van plugins (functionele uitbreidingen) en de zogenaamde themes (vormgevingstemplates). Want ook deze laatste twee zijn objecten om aanvallen op uit te voeren.

Al met al is het geheel aan software een bonte verzameling van gereedschappen van verschillende ontwikkelaars, die elk op hun eigen wijze hun componenten al dan niet onderhouden. Het is daarbij niet onomstotelijk bewezen dat betaalde componenten (plugins en/of themes) automatisch beter zouden worden onderhouden in vergelijking tot gratis componenten. Periodiek (al dan niet geautomatiseerd) controleren of er componenten zijn vernieuwd is derhalve noodzakelijk. Kennis is nodig om de samenhang van updates ten opzichte van elkaar te kunnen beoordelen. Goed lezen van de bijgevoegde ‘read me’ bestanden is daarbij een noodzaak, want zomaar op ‘update’ klikken is geen garantie voor een werkend geheel.

Bedrijven die langere tijd een website ‘in de lucht’ hebben vergeten deze (al dan niet extern te verrichten) handelingen meer dan regelmatig. Ze worden ten eerste vaak onvoldoende gewezen op hetgeen het onderhoud daadwerkelijk inhoudt en welke risico’s ze lopen bij verwaarloosde techniek. Anderzijds zijn bezitters van een website doorgaans niet bereid te betalen voor onderhoud, daar de zichtbaarheid van die werkzaamheden gering is. Pas als zaken niet meer naar behoren functioneren, wordt aan de bel getrokken. Dat is te voorkomen door een helder en duidelijk aanbod aan onderhoud, waarbij zichtbaar wordt gemaakt wat in welke hoeveelheden uren wordt gedaan om kwetsbaarheden van de gehele website te voorkomen.