Effectief communiceren van vacatures

Natuurlijk hebben alle grotere uitzend- en arbeids(bemiddelings)bureaus grote systemen voor de aanmaak, bewerking en toonbaar maken van vacatures op hun websites. Voor een middelgroot bureau op dit gebied ontwikkelden we een gerichte oplossing die zijn effectiviteit dagelijkse bewijst.

NU-aandeslag uit Velserbroek bemiddelt voor diverse sectoren en branche op het gebied van personeelswerving voor vast en tijdelijk personeel. Nico Bakker is eigenaar van het bedrijf en vroeg ons een effectieve oplossing te ontwikkelen, welke vooral eenvoudig aan de achterkant bediend kon worden en aan de voorkant makkelijk vindbaar voor zowel werkgevers als werknemers.

Uitgangspunten

Ten eerste moest een eenvoudig toegankelijk overzicht meteen zicht geven op het totale aanbod en vervolgens verdeeld naar een aantal categorieën. Bij een doorklik naar de vacature details werd gevraagd of het mogelijk zou zijn een aantal specifieke kenmerken van de vacature te tonen, zodat de bezoeker van de website in één oogopslag de branche, de werk lokatie en het soort baan te zien kon krijgen. Een dergelijke aanpak gaat verder dan alleen het tonen van een ‘bericht’, zoals dat bij een standaard blogpost in een weblog wordt gedaan. Deze bestaat doorgaans alleen uit een titel en één groot tekstblok, waarin alle tekst van het artikel komt te staan (eventueel voorzien van beelden).

Om in een detail pagina van een vacature specificaties te kunnen opnemen zijn zogenaamde ‘velden’ gemaakt. Dat zijn invulvlakjes, die we voor deze oplossing in overleg met de opdrachtgever hebben gedefinieerd en in de oplossing hebben ‘geplakt’. Technisch gesproken hebben we dus een database tabel gemaakt met de naam ‘vacatures’, met daarin per vacature (record) een aantal velden voor de omschrijving van een aantal details. Natuurlijk blijft ook het gewone tekstblok bestaan, voor een meer beschrijvende tekst van de vacature. De extra database tabel vormt de motor en dus de kracht van deze oplossing.

Zoeken, social, optimalisatie

Een bezoeker van de website zoekt vooral naar vacatures, dus het interne zoeken is met name daar op gericht. Het is dus van belang dat de tabel ‘vacatures’ en de daarin aanwezige velden extra aandacht krijgen in de interne zoekstructuur. Doorgaans wordt daar weinig aandacht aan besteed, maar is in deze bedrijfsapplicatie de sleutel voor de effectiviteit in zoeken.

Ook op het gebied van zoekmachine optimalisatie (SEO) is het van belang dat de zoekmachines ‘leren’ dat de website meer te bieden heeft dan alleen blogposts of losse pagina’s met algemene informatie. Het is dus van belang de SEO voorzieningen daarop in te richten. En daarmee verhogen we de kans op de vindbaarheid van vacatures aanzienlijk. Vaak zijn al die technische verschillen aan de buitenkant niet te zien. De eerste indruk van een website die in 5 seconden wordt gemaakt om te zien wat een site doet, geeft geen inzicht in de daarvoor gebruikte achterliggende technieken. In samenwerking met 7x7cornegge is een campagne traject ontwikkelt voor de verdere optimalisatie van het webbezoek.