Vanmiddag afsluitende zomerborrel 2010 bij CMBO

Kennisnetwerk CMBO sluit het voorjaarseizoen af met de jaarlijkse zomerborrel. Op informele wijze wordt over tal van actuele zaken van gedachten gewisseld onder leiding van CMBO voorzitter Peter van Teeseling, die op basis van het afgelopen half jaar een reeks onderwerpen heeft samengesteld.

Zomerborrel in teken van actuele ontwikkelingen

cmbo.jpg CMBO beweegt zich als kennisnetwerk voor vooral producenten van media producten in heel breed vaarwater. Daar waar print in de genen zat op het moment dat het CMBO nog een echte brancheorganisatie was, is tegenwoordig het gehele crossmediale speelveld het domein van dit groeiende kennisnetwerk.

Zo wordt er vanmiddag naast een discussie over de betekenis van de iPad voor de grafische sector min of meer gelijktig van gedachten gewisseld over standaarden als ISO 12647 voor diverse drukprocessen. En dat is grappig, CMBO vertegenwoordigt oud en nieuw in een moderne setting. In de afgelopen jaren is gebleken dat de diverse nieuwe formules die het netwerk heeft gelanceerd prima aansluiten bij de zeer uiteenlopende leden typeringen.

Voorzitter Peter van Teeseling heeft de mooie taak vanmiddag de onderstaande 10 onderwerpen aan elkaar te praten. Daarna zal er voldoende gelegenheid zijn om te netwerken. Nog niet aangemeld? Ik weet niet of dat nog kan, maar bel – voor de snelheid van handelen – even met Reina Kappert (020-5435542). Wie weet, tot vanmiddag aan de Startbaan in Amstelveen (aanvang 16:00 uur).

• Gaat de introductie van de iPad ook de grafische industrie veranderen?
• Groeien de verschillende media – grafisch, online, film – nu echt
naar elkaar toe?
• Heeft het Nieuwe Werken een plaats in de grafische industrie?
• Hoe gebruiken onze bedrijven Social Media?
• Hoe ontwikkelt Web-to-print zich?
• Waarom is drukken volgens ISO 12647 nog steeds belangrijk?
• Wat brachten Hardenberg en IPEX?
• Wat kun je nog meer bedrukken dan papier?
• Wat zijn de grote ontwikkelingen op standaardisatie gebied?
• Wordt Inktjet een volwaardig alternatief voor Offset?