Tijdschrift voor Marketing: gaat print dood?

tvmarketing.jpgIn de april uitgave van het Tijdschrift voor Marketing staat een zeer lezenswaardig stuk over de (on)mogelijke toekomst van print.

Koen Stegeman praat met Sanoma, PCM en AD Nieuwsmedia en André Thijssen maakte er de plaatjes bij van een stel kale bomen en de doorsnee van een boomstam, voor velen nog het symbool voor de grondstof van papier. Daarmee is de visuele toon tegen papier al gauw gezet.

Maar de nuances verschijnen als je de moeite neemt het artikel te lezen. Henk Scheenstra (COO Print) en Paul Molenaar (COO online) van Sanoma vinden print niet zomaar een wegvloeiende business, Uitgevers worden veelal gezien als een distributiepunt van papieren media. En dat zal veranderen. Sanoma richt zich in toenemende mate op ‘merk’ en ‘interessegebied’. En dat niet alleen voor de afnemers, maar ook voor de adverteerders. Met die mix is de mix van de te gebruiken media te bepalen, en daarin past volgens de beide Sanoma topmannen print prima.

Gerrit-Jan Bomhof (commercieel directeur bij AD Nieuwsmedia) en Jeroen Mann (manager Multimedia AD Nieuwsmedia) zien de ontlezing van papier niet zo. Ze beroepen zich daarbij ook op de toekomst analyses die onlangs door PriceWaterhouseCoopers zijn gepubliceerd. Bomhof zegt ook voor de adverteerders naast print diverse andere kanalen in te zetten. Om de adverteerder vast te houden is een pallet aan mediakanalen noodzakelijk, elk met hun eigen specifieke mogelijkheden. AD lijkt in die zin op één lijn te zitten met Sanoma: ‘niet alleen het leveren van bereik, maar samen met de adverteerder op zoek naar leads’.

Philip Alberdingk Thijm, tot voorkort werkzaam bij PCM, ziet de verticale positionering van de PCM krantentitels als uitgangspunt voor doelgroep definities. Daarnaast moet volgens hem een juiste balans gevonden worden tussen actueel nieuw via diverse digitale kanalen, in combinatie met achtergrond verhalen en/of analyses in print. Het abonnementsmodel van diverse titels is daarop al afgestemd. Nieuwe titels, zoals nrc.next doen het binnen PCM goed, met daarnaast Skoeps, waarbinnen ook met burger journalistiek wordt geëxperimenteerd. Thijm is in het artikel het minst uitgesproken over de toekomst van papier.

Door: Peter Luit