‘Ontdekkers’ MP3 speler kregen Nobelprijs in Zweden

Twee wetenschappers, de Fransman Albert Fert (69) en de Duitser Peter Grünberg (68) ontdekten in 1998 min of meer toevallig de op nanotechnologie gebaseerde magnetoweerstand GMR (Giant MegnetoResistence).

ipod.pngEen technologie die een revolutie betekende in de groote en snelheid van harddiscs. De technologie zet zeer kleine magnetische veranderingen om in grote elektrische weerstandsverschillen. Gegevens die met behulp van magnetisme op een schijf zijn opgelagen kunnen met dit fenomeen razendsnel in elketrische signalen worden omgezet en worden verwerkt. Muziekbestanden vereisen deze snelheid om een getrouwe weergave te kunnen garanderen. Volgens Borje Johanson van de Koninklijke Zweedse Academie der Wetenschappen zou de MP3 industrie niet hebben bestaan zonder de directe toepasiing van deze vinding. Grünberg was de wetenschapper die patent aanvroeg op zijn vinding.